Zyski i strata 2011 - 2013 rok

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI TROLEJBUSOWEJ SP. Z O.O.
W GDYNI
ZA LATA   2011 - 2013
Lp. Wyszczególnienie 2011 2012 2013
1. Przychody ogółem 54 423 467 55 928 203 57 905 463
2. Koszty ogółem 52 124 531 52 883 509 54 814 977
3. Wynik finansowy brutto 2 298 936 3 044 695 3 090 487
3. Wynik finansowy netto
1 731 197
2 333 031 2 323 297
Zyski netto za prezentowane okresy
przeznaczano w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Małolepszy
Wprowadził informację: Marcin Połom
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Danielewska
Data wytworzenia informacji: 07.11.2016
Data udostępnienia informacji: 18.12.2019
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.12.2019 10:14 Korekta Małgorzata Danielewska
07.11.2016 12:39 Aktualizacja treści Marcin Połom
07.11.2016 12:38 Dodanie informacji Marcin Połom