Zysk i strata - 2008r.

Zysk i strata - 2008 ROK

Kapitał własny spółki: 43 225 351,22 PLN
  
      w tym:

          - kapitał zakładowy: 42 078 000,00 PLN
          - kapitał zapasowy:  536 638,63 PLN
          - zysk/strata netto:  610 712,59 PLN

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Małolepszy
Wprowadził informację: Marcin Połom
Data wytworzenia informacji: 12.04.2010
Data udostępnienia informacji: 12.04.2010