Zysk i strata - 2007r.

Zysk i strata - 2007 ROK

Kapitał własny spółki: 42 614 638,63 PLN
  
      w tym:

          - kapitał zakładowy: 42 078 000,00 PLN
          - kapitał zapasowy:  363 856,90 PLN
          - zysk/strata netto:  172 781,73 PLN

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Małolepszy
Wprowadził informację: Marcin Połom
Data wytworzenia informacji: 12.04.2010
Data udostępnienia informacji: 12.04.2010