Zysk i strata - 2005r.

Zysk i strata - 2005 ROK

Kapitał własny spółki: 20 533 057,07 PLN
  
      w tym:

          - kapitał zakładowy: 21 659 000,00 PLN
          - kapitał zapasowy:  4 457,97 PLN
          - zysk/strata netto:  -1 130 400,90 PLN

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Małolepszy
Wprowadził informację: Marcin Połom
Data wytworzenia informacji: 12.04.2010
Data udostępnienia informacji: 12.04.2010