Wydawanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Referat Ekorozwoju
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 515

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 527-33-00
58 527-33-05
58 527-33-06

Fax: -
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
  1. wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Sposób załatwienia sprawy: Po pozytywnej weryfikacji wniosku zostaje wydane zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa w drodze decyzji administracyjnej.
Zezwolenie nie zostanie wydane jeśli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt. Odmowa wydania zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Opłaty: Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wynosi 82 zł.
Nr konta bankowego Urzędu Miasta Gdyni:
PKO Bank Polski S.A. nr 73 1440 10 26 6153 0410 0000 0065
Czas załatwienia sprawy: Załatwienie sprawy następuje w terminie do 30 dni.
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna: Art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 572 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77 poz. 687)
Inne informacje: Rozmnażanie psów w celach handlowych jest dopuszczone tylko w przypadku hodowli psów zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Dorota Marszałek Jalowska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Bubel
Data wytworzenia informacji: 30.05.2017
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2023 14:57 Aktualizacja treści Anna Bubel
28.07.2022 10:12 Aktualizacja treści Anna Bubel
26.05.2022 12:15 Aktualizacja treści Anna Bubel
16.05.2022 14:31 Aktualizacja treści Agata Madejska
01.04.2020 16:00 Aktualizacja treści Barbara Strzelczyńska
26.03.2019 08:58 Aktualizacja treści Barbara Strzelczyńska
03.07.2018 10:27 Aktualizacja treści Agata Lipińska
04.06.2018 14:52 Aktualizacja treści Barbara Strzelczyńska
04.06.2018 14:52 Aktualizacja treści Barbara Strzelczyńska
28.05.2018 15:20 Aktualizacja treści Cezary Wiśniewicz
03.11.2017 13:00 dodanie linku do Cyfrowego Urzedu Michał Kowalski
30.05.2017 14:03 Korekta Dorota Marszałek Jalowska