Rejestracja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Referat Ekorozwoju
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 515

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 527-33-00
58 527-33-06

Fax: -
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
 1. wniosek o wpis do rejestru lub zmianę danych zawarych w rejestrze zwierząt należących do gatunków podlegającym ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej (druk w załączeniu)
 2. dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia:
  • zezwolenie na import zwierzęcia do kraju lub
  • zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku, lub
  • dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli lub
  • inny dokument
 3. dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Sposób załatwienia sprawy: Wpis do rejestru potwierodzany jest obligatoryjnie wydanym zaświadczeniem.
Zaświadczenie o zmianach danych zawartych w rejestrze lub o wykreśleniu z rejestru wydawane jest na wniosek po uiszczeniu opłaty skarbowej.
Opłaty: Opłata skarbowa wynosi:
1) 26 zł - za czynności związane z wpisem do rejestru
2) 17 zł - za wydanie zaświadczenia o zmianie danych zawartych w rejestrze lub o wykreśleniu z rejestru
Opłaty należy wpłacać na konto:
PKO Bank Polski S.A. nr 73 1440 10 26 6153 0410 0000 0065
Czas załatwienia sprawy: Załatwienie sprawy następuje w terminie do 30 dni.
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
Podstawa prawna: art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1497/2003 z dnia 18 sierpnia 2003r. zmieniającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Dorota Marszałek Jalowska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Bubel
Data wytworzenia informacji: 30.05.2017
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2023 14:55 Aktualizacja treści Anna Bubel
28.07.2022 10:13 Aktualizacja treści Anna Bubel
26.05.2022 12:09 Aktualizacja treści Anna Bubel
16.05.2022 14:33 Aktualizacja treści Agata Madejska
01.04.2020 15:56 Aktualizacja treści Barbara Strzelczyńska
26.03.2019 09:03 Aktualizacja treści Barbara Strzelczyńska
03.07.2018 10:19 Aktualizacja treści Agata Lipińska
04.06.2018 15:20 Aktualizacja treści Barbara Strzelczyńska
28.05.2018 15:21 Aktualizacja treści Cezary Wiśniewicz
03.11.2017 12:57 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
30.05.2017 14:04 Korekta Dorota Marszałek Jalowska
30.05.2017 12:03 Korekta Dorota Marszałek Jalowska