Obwieszczenie dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa planowanej drogi powiatowej – ul. Nowej Chwarznieńskiej w Gdyni

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA  MIASTA GDYNI
 
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kpa (t.j. Dz.U. z 2022r.,
poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U.
z 2022r., poz. 176 z późn. zm.)
 
ZAWIADAMIA,
 
że wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa planowanej drogi powiatowej – ul. Nowej Chwarznieńskiej na odcinku od ul. Chwarznieńskiej w rejonie przystanku Tezeusza do skrzyżowania z ul. Chwarznieńską i zachodnią łącznicą drogi krajowej S6, rozbudowa drogi powiatowej nr 1633G –       ul. Chwarznieńskiej poprzez budowę buspasa w kierunku Śródmieścia na odcinku od przystanku autobusowego Chwarzno Polanki do zachodniej łącznicy drogi krajowej S6, rozbudowa drogi gminnej nr 135552G – ul. Krauzego na odcinku od ul. Chwarznieńskiej do planowanej ul. Nowej Chwarznieńskiej, budowa węzła przesiadkowego w postaci parkingu buforowego typu „Park and Ride” w rejonie przystanku Chwarzno Polanki w Gdyni wraz z budową niezbędnej i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej” zlokalizowanej na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 2992, 2483, 2482, 1945, 1944, 690, 1943, 527, 530, 691, 692, 1942, 2484/3 (2484/1), 1941, 2485/3 (2485/1), 693, 694, 695, 696, 531, 557, 581, 580, 579, 578, 577, 576, 575, 570, 569, 568, 567, 504, 5235/2, 697, 698, 1940/1 (1940), 1940/2 (1940), 1481, 1490, 1878/4, 1881, 1936/1 (1936), 1936/2 (1936), 2888, 2908/1, 2887/1 (2887), 2887/2 (2887), 2887/3 (2887), 2906, 2908/8* (2908/3), 2908/5* (2908/3), 2908/10 (2908/3), 2908/7* (2908/3), 2908/9* (2908/3), 2907/1 (2907), 5235/6 (5235/3), 5235/4 (5235/3), 5235/7 (5235/3), 2910/13 (2910/3), 2910/14 (2910/3), 2910/12 (2910/3), 2910/7 (2910/6), 2910/9 (2910/2), 2910/10 (2910/2), 2910/11 (2910/2), 2901, 2902, 2900, 2903/1 (2903), 2903/2 (2903), 2904, 2889, 2912, 2910/1, 5241, 2911, obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino
(…) - w nawiasach podano numery działek przed podziałem
 
Wykaz działek objętych podziałem:
Województwo pomorskie, obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino, miasto Gdynia
dz. nr 1936 podzielona na dz. o nr: 1936/1 i 1936/2;
dz. nr 1940 podzielona na dz. o nr: 1940/1 i 1940/2;
dz. nr 2484/1 podzielona na dz. o nr: 2484/3 i 2484/4; 
dz. nr 2485/1 podzielona na dz. o nr: 2485/3 i 2485/4;
dz. nr 2887 podzielona na dz. o nr: 2887/1, 2887/2 i 2887/3;
dz. nr 2903 podzielona na dz. o nr: 2903/1 i 2903/2;
dz. nr 2907 podzielona na dz. o nr: 2907/1 i 2907/2;
dz. nr 2908/3 podzielona na dz. o nr: 2908/4, 2908/5*, 2908/6, 2908/7*, 2908/8*, 2908/9* i 2908/10;
dz. nr 2910/2 podzielona na dz. o nr: 2910/9, 2910/10 i 2910/11;
dz. nr 2910/3 podzielona na dz. o nr: 2910/12, 2910/13 i 2910/14;
dz. nr 2910/6 podzielona na dz. o nr: 2910/7 i 2910/8;
dz. nr 5235/3 podzielona na dz. o nr: 5235/4, 5235/5, 5235/6, 5235/7 i 5235/8;
 
* - gwiazdką oznaczono  numery działek, nie należących do Skarbu Państwa lub Jednostek Samorządu Terytorialnego, przewidziane do przejęcia na własność jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa
 
Strony mogą wnosić uwagi oraz otrzymywać informacje za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgodnie z art. 39 i 39¹ § 1 K.p.a.) lub punktów przyjęcia korespondencji znajdujących się w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni.

Wgląd w akta sprawy możliwy będzie jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni, pod numerem telefonu (058) 668-24-06.


Niniejsze obwieszczenie umieszcza się:
1.Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-381 Gdynia
2.Strona internetowa Urzędu Miasta Gdyni
3.Prasa lokalna – Ratusz
4.RAAII – a/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Dariusz Repiński
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Repiński
Data wytworzenia informacji: 08.12.2022
Data udostępnienia informacji: 08.12.2022
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.12.2022 08:26 Aktualizacja treści Dariusz Repiński