Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W związku z zapytaniem ofertowym "Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do
ZSS nr 17 w Gdyni w roku 2022" opublikowanym 02.08.2022r na stronie BIP informujemy ,iż zgodnie
z Regulaminem  udzielania zamówień publicznych w ZSS nr 17 (zarządzenie Dyrektora ZSS nr 17 z dnia 18.01.2021r) Zamawiający podjął negocjacje celem obniżenia ceny z uczestnikami postępowania, którzy złożyli oferty.

W wyniku negocjacji Zamawiający wybrał najkorzystniejsza ofertę firmy   SPTS Gdybus Marcin Kosow,
81-361 Gdynia ul.Władysława IV 28 - cena za 1km przewozu  zgodnie z warunkami zapytania ofertowego- 11,20 zł brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Tomporowska
Wprowadził informację: Maria Grzesik
Ostatnio zmodyfikował: Maria Grzesik
Data wytworzenia informacji: 22.08.2022
Data udostępnienia informacji: 22.08.2022
Ostatnia aktualizacja: 22.08.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.08.2022 18:30 Aktualizacja treści Maria Grzesik
22.08.2022 18:29 Dodanie informacji Maria Grzesik