Zespół Placówek Specjalistycznych

Osoba kierująca jednostką: Dyrektor Przemysław Lebiedziński
Zastępcy: Dyrektor ds.placówek wsparcia dziennego i poradnictwa specjalistycznego Michał Urbanowicz
Dyrektor ds. interwencji całodobowej i wsparcia specjalistycznego Sebastian Ogiejko
Adres: ul. Wejherowska 65
81-049 Gdynia
Nr telefonu: 58 667-40-89
  58 664-33-66
  58 664-34-50
Nr faxu: 58 664-33-66
E-mail: info@zpsgdynia.pl
Adres skrytki ePUAP: /zps/gdynia
Strona www: www.zpsgdynia.pl
NIP: 958-02-09631
REGON: 190456391
Redakcja: Danuta Ilewicz kadry@zpsgdynia.pl 58 667-40-89 wew. 19
  Mariusz Barżykowski konkursy@zpsgdynia.pl 58 664-33-66 wew. 27

Ważne kontakty:
Michał Urbanowicz- zastepca dyrektora ds. wsparcia dziennego i poradnictwa specjalistycznego
Tel. (58) 664 33 66 wew.21: mailto: m.urbanowicz@zpsgdynia.pl
Sebastian Ogiejko - zastępca dyrektora ds. interwencji całodobowej i wsparcia specjalistycznego
Tel. (58)664 33 66 wew.28: mailto: s.ogiejko@zpsgdynia.pl
Danuta Bugajska - główna księgowa

Tel.(58) 664 33 66 wew.16 mailto: d.bugajska@zpsgdynia.pl
Danuta Ilewicz- specjalista ds.kadr, redaktor BIP
Tel.(58) 664 33 66 wew.19 mailto:d.ilewicz@zpsgdynia.pl
Małgorzata Tonderys - specjalista ds.płac
Tel.(58) 664 33 66 wew.16 mailto: m.tonderys@zpsgdynia.pl
Marta Dzięcielska - kierownik placówek wsparcia dziennego
Tel.(58) 664 33 66 wew.13 mailto:m.dziecielska@zpsgdynia.pl
Anna Szklarska - kierownik działu obsługi
Tel. (58) 664 33 66 wew.12 mailto: a.szklarska@zpsgdynia.pl
Katarzyna Niwińska -kierownik specjalistycznego ośrodkadla osób doznających przemocy domowej
Tel. (58) 354 68 64 mailto: k.niwinska@zpsgdynia.pl
Adrianna Janowicz -kierownik ośrodka interwencji kryzysowej
Tel. (58) 354 6864 mailto: a.janowicz@zpsgdynia.pl
Monika Sankiewicz - kierownikdziału animacji środowiskowej i wspólpracy z organizacjami pozarządowymi
Tel.(58) 664 33 66 wew.13 mailto:m.sankiewicz@zpsgdynia.pl


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Lebiedziński
Wprowadził informację: Przemysław Lebiedziński
Ostatnio zmodyfikował: Danuta Ilewicz
Data wytworzenia informacji: 18.01.2018
Data udostępnienia informacji: 18.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.09.2023 12:16 Aktualizacja treści Danuta Ilewicz
22.09.2023 10:24 Aktualizacja treści Danuta Ilewicz
22.09.2023 10:03 Aktualizacja treści Danuta Ilewicz
30.06.2022 12:48 Aktualizacja treści Mariusz Barżykowski
02.11.2020 09:05 Aktualizacja treści Danuta Ilewicz
07.10.2020 11:28 Aktualizacja treści Danuta Ilewicz
26.06.2020 13:26 Dodanie informacji Danuta Ilewicz
17.06.2020 12:04 Aktualizacja treści Danuta Ilewicz
03.01.2020 10:35 Aktualizacja treści Danuta Ilewicz
03.01.2020 10:33 Aktualizacja treści Danuta Ilewicz
03.01.2020 10:33 Aktualizacja treści Danuta Ilewicz
14.11.2019 13:57 Aktualizacja treści Danuta Ilewicz
19.01.2018 09:16 zatwierdzenie Michał Kowalski