Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdyni podlegają uchwały określające zasady wynagradzania członków organów spółek, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje Gmina Miasta Gdyni i w stosunku do których posiada uprawnienia takie, jak przedsiębiorca dominujący w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
Poniżej znajduje się lista podjętych uchwał zgromadzeń wspólników w sprawie: „Zasad kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Teresa Szatko
Ostatnio zmodyfikował: Teresa Szatko
Data udostępnienia informacji: 18.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.09.2017 13:39 Aktualizacja treści Teresa Szatko
18.09.2017 12:51 Aktualizacja treści Teresa Szatko
18.09.2017 12:20 Aktualizacja treści Teresa Szatko
18.09.2017 12:07 Aktualizacja treści Teresa Szatko
18.09.2017 12:02 Aktualizacja treści Michał Kowalski
18.09.2017 12:01 Aktualizacja treści Teresa Szatko
18.09.2017 12:00 Aktualizacja treści Teresa Szatko
18.09.2017 11:54 Aktualizacja treści Teresa Szatko