Zarządzenia 2022 r.


Zarządzenie 1/2022
z 14.01.2022 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 59/2021 dot. zmiany wynagrodzenia w systemie ryczałtowym dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach Głównego Księgowego i Radcy Prawnego
 
Zarządzenie 2/2022
z 14.01.2022 r.
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego od 1 stycznia 2022 r. w PKM Sp. z o.o. w Gdyni

Aneks nr 1 do Zarządzenia 56/2021
z 18.01.2022 r.
w sprawie dot. zasad organizacji pracy Wydziału Serwisu (WS) w celu ograniczenia ryzyka zakażenia  koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 przez pracowników spółki od 06.12.2021 do 13.02.2022 r.

Zarządzenie 3/2022
z 18.01.2021 r.
w sprawie dot. zasad organizacji pracy wydziałów: ZS-5 (Kadry, Socjalny, Archiwum), DK (Płace), DK (Kasa), ZS-6 (Zaopatrzenie) oraz pracowników  WEI w celu ograniczenia ryzyka zakażenia  koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 przez pracowników spółki od 19.01.2022 do 13.02.2022 r.

Zarządzenie 4/2022
z 18.01.2021 r.
w sprawie dot. zasad organizacji pracy wydziałów: DK (Księgowość Finansowa), ZS-1 (Sekretariat), ZS-4 (Informatyk) oraz  Główny Księgowy, Marketing, Radca Prawny pracowników  WEI w celu ograniczenia ryzyka zakażenia  koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 przez pracowników spółki od 19.01.2022 do 13.02.2022 r.

Zarządzenie 5/2022
z 18.01.2022 r.
w sprawie dot. zasad organizacji pracy OSKP w celu ograniczenia ryzyka zakażenia  koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 przez pracowników spółki od 19.01.2022 do 13.02.2022 r. z możliwością przedłużenia okresu jego obowiązywania
 
Zarządzenie 6/2022
z 18.02.2022 r.
w sprawie dot. zasad organizacji pracy Magazynu w celu ograniczenia ryzyka zakażenia  koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 przez pracowników spółki od 19.01.2022 do 13.02.2022 r. z możliwością przedłużenia okresu jego obowiązywania
 
Zarządzenie 7/2022
z 18.01.2022 r.
w sprawie dot. zasad organizacji pracy Wydziału Przewozów w celu ograniczenia ryzyka zakażenia  koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 przez pracowników spółki od 19.01.2022 do 13.02.2022 r. z możliwością przedłużenia okresu jego obowiązywania
 
Zarządzenie 8/2022
z 24.01.2022 r.
wprowadzenia do stosowania w PKM Sp. z o.o. w Gdyni Planu Zamówień Publicznych na rok 2022.
 
Zarządzenie 9/2022
z 27.01.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia zapytania ofertowego na dostawę, montaż i uruchomienie 2(Dwóch)sztuk fabrycznie nowych dystrybutorów oleju napędowego do wewnętrznej stacji paliwowej PKM Sp. z o.o..
 
Zarządzenie 10/2022
z 08.02.2022 r.
w sprawie terminów przekazywania opisów przedmiotu zamówienia oraz szacowania wartości zamówienia RP w celu przygotowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postepowań o udzielenie zamówień przez poszczególne komórki organizacyjne PKM Sp. z o.o. w  Gdyni.

Zarządzenie 11/2022
z 09.02.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych opon, tarczy kół, oraz świadczenie usług bieżnikowania opon do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.
 
Zarządzenie 12/2022
z 11.02.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na sukcesywne dostawy odzieży roboczej oraz odzieży dla kierowców do PKM Sp. z o.o. w  Gdyni.
 
Zarządzenie 13/2022
z 18.02.2022 r.
w sprawie porozumienia zmieniającego umowę o pracę z pracownikiem PKM Sp. z o.o. w  Gdyni

Zarządzenie 14/2022
z 02.03.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy materiałów biurowych do PKM Sp. z o.o. w  Gdyni

Zarządzenie 15/2022
z 07.03.20221 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy wody butelkowanej oraz artykułów spożywczych do PKM Sp. z o.o. w  Gdyni

Zarządzenie 16/2022
z 09.03.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia zapytania ofertowego na wywóz szlamu o kodzie odpadu 13 05 02, jego utylizację oraz przeprowadzenie czyszczenia osadników i separatorów zlokalizowanych na terenie PKM Sp. z o.o. w  Gdyni ul. Chwaszczyńska 169

Zarządzenie 17/2022
z 10.03.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na sukcesywne dostawy lakierów i materiałów do lakierowania autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni

Zarządzenie 18/2022
z 16.03.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na sukcesywne dostawy odzieży roboczej oraz odzieży dla kierowców do PKM Sp. z o.o. w  Gdyni.
 
Zarządzenie 19/2022
z 16.03.2022 r
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy środków czystości do mycia autobusów w myjni automatycznej z obiegiem zamkniętym do PKM Sp. z o.o. w  Gdyni

Zarządzenie 20/2022
z 19.04.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do układu kierowniczego i układu zawieszenia do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 21/2022
z 19.04.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na sukcesywne dostawy lakierów i materiałów do lakierowania autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni

Zarządzenie 22/2022

z 19.04.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych łożysk i pasków klinowych do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 23/2022
z 25.04.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych kompletów klocków hamulcowych z zestawem montażowym i tarcz hamulcowych do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni
 
Zarządzenie 24/2022
z 26.04.2022 r.
w sprawie wprowadzenia procedury kwalifikowania prac szczególnie niebezpiecznych lub czynności, przy których istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia szczególnego zagrożenia życia i zdrowia w PKM Sp. z o.o. w Gdyni.
 
Zarządzenie 25/2022
z 27.04.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych filtrów oleju, paliwa, powietrza oraz klimatyzacji do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 26/2022

z 04.05.2022 r.
w sprawie aneksu nr 1 do planu zamówień publicznych na rok 2022 wprowadzonego zarządzeniem wewnętrznym nr 8/2022

Zarządzenie 27/2022
z 29.05.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz obsługi stacji tankowania pojazdów CNG usytuowanej w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 169.

Zarządzenie 28/2022
z 18.05.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych filtrów CNG oraz świec zapłonowych do autobusów  zasilanych CNG PKM Sp. z o.o. w Gdyni

Zarządzenie 29/2022

z 19.05.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych akumulatorów do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 30/2022

z 20.05.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na sukcesywne dostawy płynów do układu chłodzenia, spryskiwaczy i Ad Blue do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.
 
Zarządzenie 31/2022
z 20.05.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na świadczenie usług porządkowych dotyczących sprzątania autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni ( wewnątrz) oraz świadczenie usług porządkowych dotyczących sprzątania dyspozytorni ( wraz z otoczeniem), budynku warsztatowo - administracyjnego oraz pomieszczeń biurowych PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 32/2022
z 23.05.2022 r.
w sprawie  inwentaryzacji śródrocznej na stacji paliw

Zarządzenie 33/2022

z 27.05.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na sukcesywne dostawy olejów silnikowych, olejów przekładniowych do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.
 
Zarządzenie 34/2022
z 30.05.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych łożysk do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.
 
Zarządzenie 35/2022
z 30.05.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do układu ABS/EBS stosowanych w autobusach w PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 36/2022

z 31.05.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy tonerów i taśm do drukarek do PKM Sp. z o.o. w  Gdyni

Aneks nr 1 do Zarządzenia 32/2022
z 01.06.2022 r.
w sprawie inwentaryzacji śródrocznej na stacji paliw PKM Gdynia
 
Zarządzenia 37/2022
z 01.06.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia zapytania ofertowego na świadczenie usług przewozowych w zakresie przewozu pracowników PKM Sp. z o.o. w  Gdyni
 
Zarządzenie 38/2022
z 03.06.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia zapytania ofertowego na świadczenie usług  przetoku autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni ul. Chwaszczyńska 168

Aneks nr 1 do Zarządzenia 31/2022

z 21.06.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na świadczenie usług porządkowych dotyczących sprzątania autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni ( wewnątrz) oraz świadczenie usług porządkowych dotyczących sprzątania dyspozytorni ( wraz z otoczeniem), budynku warsztatowo - administracyjnego oraz pomieszczeń biurowych PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 39/2022

z 23.06.2022 r.
w sprawie zmiany stawek wynagrodzenia zasadniczego od dnia 1 lipca 2022 r.

Zarządzenie 40/2022
z 27.06.2022 r.
w sprawie zmiany wynagrodzenia w systemie ryczałtowym dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach Głównego Księgowego i Radcy Prawnego

Zarządzenia 41/2022

z 28.06.2022 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu kas PKM Sp. z o.o. w  Gdyni.
 
Zarządzenie 42/2022
z 29.06.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy tonerów i taśm do drukarek do PKM Sp. z o.o. w  Gdyni
 
Zarządzenie 43/2022
z 29.06.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na świadczenie usług porządkowych dotyczących sprzątania autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni ( wewnątrz) oraz świadczenie usług porządkowych dotyczących sprzątania dyspozytorni ( wraz z otoczeniem), budynku warsztatowo - administracyjnego oraz pomieszczeń biurowych PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Aneks nr 1 do Zarządzenia 37/2022

z 01.07.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia zapytania ofertowego na świadczenie usług przewozowych w zakresie przewozu pracowników PKM Sp. z o.o. w  Gdyni

Zarządzenie 44/2022
z 01.08.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na sukcesywne dostawy olejów przekładniowych do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 45/2022
z 01.08.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na sukcesywne dostawy płynu Ad Blue do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni. 

Zarządzenie 46/2022
z 31.08.2022 r.
w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników PKM Sp. z o.o. w Gdyni.
 
Zarządzenie 47/2022
z 31.08.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części osprzętu silnika CNG do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.
 
Zarządzenia 48/2022
z 01.09.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do układu hamulcowego do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.
 
Zarządzenie 49/2022
z 01.09.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz obsługi stacji tankowania pojazdów CNG usytuowanej w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 169.
 
Aneks nr 1 do Zarządzenia 43/2022
z 20.09.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na świadczenie usług porządkowych dotyczących sprzątania autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni ( wewnątrz) oraz świadczenie usług porządkowych dotyczących sprzątania dyspozytorni ( wraz z otoczeniem), budynku warsztatowo - administracyjnego oraz pomieszczeń biurowych PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 50/2022

z 30.09.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na sukcesywne dostawy płynu Ad Blue do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni. 
 
Zarządzenie 51/2022
z 30.09.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na świadczenie usług porządkowych dotyczących sprzątania autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni ( wewnątrz) oraz świadczenie usług porządkowych dotyczących sprzątania dyspozytorni ( wraz z otoczeniem), budynku warsztatowo - administracyjnego oraz pomieszczeń biurowych PKM Sp. z o.o. w Gdyni.
 
Zarządzenie 52/2022
z 03.10.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych  części zamiennych stosowanych w układach ogrzewania w autobusach PKM Sp. z o.o. w Gdyni.
 
Zarządzenie 53/2022
z 05.10.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia zapytania ofertowego na świadczenie usług przewozowych w zakresie przewozu pracowników PKM Sp. z o.o. w  Gdyni

Zarządzenie 54/2022

z 06.10.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych szyb czołowych autobusów oraz materiałów do ich wklejania do PKM Sp. z o.o. w Gdyni.
 
Zarządzenie 55/2022
z 24.10.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia zapytania ofertowego na świadczenie usług  przetoku autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni ul. Chwaszczyńska 168

Zarządzenie 56/2022

z 25.10.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na udzielenie zamówienia na ubezpieczenie PKM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie pojazdów na okres jednego roku.
 
Zarządzenie 57/2022
z 26.10.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych ( uszczelek) do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni. 

Zarządzenie 58/2022

z 03.11.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni placu manewrowego oraz parkingów na bazie PKM Sp. z o.o. zlokalizowanej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 169

Zarządzenie 59/2022

z 18.11.2022 r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
 
Zarządzenie 60/2022
z 18.11.2022 r.
w sprawie inwentaryzacji rocznej i zdawczo – odbiorczej.
 
Zarządzenie 61/2022
z 23.11.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do autobusów PKM Sp. z o.o.  w  Gdyni.
 
Zarządzenie 62/2022
z 01.12.2022 r.
w sprawie cen reklam na środkach komunikacji miejskiej
 
Zarządzenie 64/2022
z 07.12.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych zestawów osłon podłogi opończy obrotowych do autobusów MAN A 23 PKM Sp. z o.o.  w  Gdyni.
 
Aneks nr 5 do Zarządzenia 16/2005
z 15.12.2022 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu ZFŚS w PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 65/2022
z 19.12.2022 r.
w sprawie czasu pracy w 2023 roku
 
Zarządzenie 66/2022
z 21.12.2022 r.
w sprawie wprowadzenia zakładowego dopuszczalnego limitu ubytku wyrobu akcyzowego – oleju napędowego

Aneks nr 1 do Zarządzenia 60/2022
z 29.12.2022 r.
w sprawie inwentaryzacji rocznej i zdawczo - odbiorczej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bogusław Stasiak
Wprowadził informację: Adam Weisbrodt
Ostatnio zmodyfikował: Adam Weisbrodt
Data wytworzenia informacji: 20.07.2023
Data udostępnienia informacji: 20.07.2023
Ostatnia aktualizacja: 20.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.07.2023 12:06 Korekta Adam Weisbrodt
20.07.2023 12:05 Korekta Adam Weisbrodt