Zarządzenia 2021 r.

Zarządzenie 1/2021
z 14.01.2021 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych przewodów instalacji gazu CNG do autobusów do PKM Sp. z o.o. w  Gdyni.
 
Zarządzenie 2/2021
z 05.01.2021 r.
w sprawie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy wody mineralnej butelkowanej oraz artykułów spożywczych do PKM Sp. z o.o. w Gdyni..
 
Zarządzenie 3/2021
z 05.01.2021 r.
w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania zarządzeń wewnętrznych nr 48, 49, 50, 51, 52 i 53/2020 z 26.10.2020 r. dotyczących zasad organizacji pracy w  PKM Sp. z o.o. w Gdyni w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 przez pracowników spółki.
 
Zarządzenie 4/2021
z 18.01.2021 r.
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego od 1 stycznia 2021 r. w PKM Sp. z o.o. w Gdyni

Zarządzenie 5/2021
z 28.01.2021 r.
w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania zarządzeń wewnętrznych nr 48, 49, 50, 51, 52 i 53/2020 z 26.10.2020 r. dotyczących zasad organizacji pracy w  PKM Sp. z o.o. w Gdyni w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 przez pracowników spółki.
 
Zarządzenie 6/2021
z 04.02.2021 r.
w sprawie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy taśm i tonerów do PKM Gdynia.
 
Zarządzenie 7/2021
z 08.02.2021 r.
w sprawie zapytania ofertowego na świadczenie usług przewozowych w zakresie przewozu pracowników PKM Sp. z o.o. w Gdyni.
 
Zarządzenie 8/2021
z 11.02.2021 r.
w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania zarządzeń wewnętrznych nr 48, 49, 50, 51, 52 i 53/2020 z 26.10.2020 r. dotyczących zasad organizacji pracy w  PKM Sp. z o.o. w Gdyni w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 przez pracowników spółki.
 
Zarządzenie 9/2021
z 15.02.2021 r.
wprowadzenia do stosowania w PKM Sp. z o.o. w Gdyni Planu Zamówień Publicznych na rok 2021.

Zarządzenie 10/2021
z 25.02.2021 r.
w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania zarządzeń wewnętrznych nr 48, 49, 50, 51, 52 i 53/2020 z 26.10.2020 r. dotyczących zasad organizacji pracy w  PKM Sp. z o.o. w Gdyni w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 przez pracowników spółki.
 
Zarządzenie 11/2021
z 17.03.2021 r.
w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania zarządzeń wewnętrznych nr 48, 49, 50, 51, 52 i 53/2020 z 26.10.2020 r. dotyczących zasad organizacji pracy w  PKM Sp. z o.o. w Gdyni w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 przez pracowników spółki.

Zarządzenie 12/2021
z 08.04.2021 r.
w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania zarządzeń wewnętrznych nr 48, 49, 50, 51, 52 i 53/2020 z 26.10.2020 r. dotyczących zasad organizacji pracy w  PKM Sp. z o.o. w Gdyni w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 przez pracowników spółki.
 
Zarządzenie 13/2021
z 13.04.2021 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych przewodów instalacji gazu CNG do autobusów do PKM Sp. z o.o. w  Gdyni.
 
Zarządzenie 14/2021
z 22.04.2021 r.
w sprawie terminów przekazywania opisów przedmiotu zamówienia oraz szacowania wartości zamówienia RP w celu przygotowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postepowań o udzielenie zamówień przez poszczególne komórki organizacyjne PKM Sp. z o.o. w  Gdyni.

Zarządzenie 15/2021
z 22.04.2021 r.
w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania zarządzeń wewnętrznych nr 48, 49, 50, 51, 52 i 53/2020 z 26.10.2020 r. dotyczących zasad organizacji pracy w  PKM Sp. z o.o. w Gdyni w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 przez pracowników spółki.

Zarządzenie 16/2021
z 05.05.2021 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych: łożysk i pasków klinowych do autobusów PKM Gdynia.

Zarządzenie 17/2021
z 05.05.2021 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do układu kierowniczego i układu zawieszenia do autobusów PKM Gdynia.

Zarządzenie 18/2021
z 06.05.2021 r.
w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania zarządzeń wewnętrznych nr 48, 49, 50, 51, 52 i 53/2020 z 26.10.2020 r. dotyczących zasad organizacji pracy w  PKM Sp. z o.o. w Gdyni w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 przez pracowników spółki.
 
Zarządzenie 19/2021
z 12.05.2021 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych kompletów klocków hamulcowych z zestawem montażowym i tarcz hamulcowych do autobusów PKM Sp. z o.o w Gdyni.

Zarządzenie 20/2021
z 12.05.2021 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych opon, tarczy kół, akcesoriów do napraw ogumienia oraz świadczenie usług bieżnikowania opon znajdujących się na wyposażeniu PKM Gdynia.

Zarządzenie 21/2021
z 14.05.2021 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych filtrów oleju, paliwa, powietrza oraz klimatyzacji do autobusów PKM Gdynia.
 
Zarządzenie 22/2021
z 17.05.2021 r.
w sprawie przetargu na świadczenie usług przetoku autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 23/2021
z 19.05.2021 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania i przestrzegania w  PKM Sp. z o.o. w Gdyni „Regulaminu udzielania Zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000 złotych i jest niższa od kwot określonych w przepisach wydanych na podst. Art.3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.”
 
Zarządzenie 24/2021
z 19.05.2021 r.
w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania zarządzeń wewnętrznych nr 48, 49, 50, 51, 52 i 53/2020 z 26.10.2020 r. dotyczących zasad organizacji pracy w  PKM Sp. z o.o. w Gdyni w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 przez pracowników spółki.
 
Zarządzenie 25/2021
z 20.05.2021 r.
w sprawie porozumienia zmieniającego umowę o pracę z pracownikiem PKM Sp. z o.o. w  Gdyni.

Zarządzenie 26/2021
z 21.05.2021 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych akumulatorów do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 27/2021
z 21.05.2021 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych świec zapłonów i filtrów do gazu CNG do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 28/2021
z 27.05.2021 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy płynu do układu chłodzenia, spryskiwaczy i Ad Blue do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 29/2021
z 31.05.2021 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy olejów silnikowych, olejów przekładniowych oraz smarów do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 30/2021
z 01.06.2021 r.
w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania zarządzeń wewnętrznych nr 48, 49, 50, 51, 52 i 53/2020 z 26.10.2020 r. dotyczących zasad organizacji pracy w  PKM Sp. z o.o. w Gdyni w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 przez pracowników spółki.
 
Zarządzenie 31/2021
z 10.06.2021 r.
w sprawie przetargu na świadczenie usług w zakresie ochrony obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz tankowania pojazdów na stacji CNG usytuowanej w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 169.

Zarządzenie 32/2021
z 15.06.2021 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do układu ABS/EBS do autobusów  w PKM Sp. z o.o. w Gdyni.
 
Zarządzenie 33/2021
z 15.06.2021 r.
w sprawie przetargu na świadczenie usług porządkowych dotyczących sprzątania autobusów PKM Gdynia ( wewnątrz) oraz świadczenie usług porządkowych dotyczących sprzątania dyspozytorni oraz budynku warsztatowo - administracyjnego PKM Gdynia.
 
Zarządzenie 34/2021
z 16.06.2021 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do układu zawieszenia do autobusów PKM Gdynia.
 
Zarządzenie 35/2021
z 16.06.2021 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy lakierów i materiałów do lakierowania autobusów PKM Gdynia.

Zarządzenie 36/2021
z 18.06.2021 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych tarcz kół do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Aneks nr 1 do Zarządzenia 20/2021
z 22.06.2021 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych opon, tarczy kół, akcesoriów do napraw ogumienia oraz świadczenie usług bieżnikowania opon znajdujących się na wyposażeniu PKM Gdynia
 
Aneks nr 1 do Zarządzenia 21/2021
z 22.06.2021 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych filtrów oleju, paliwa, powietrza oraz klimatyzacji do autobusów PKM Gdynia.
 
Aneks nr 1 do Zarządzenia 26/2021
z 16.07.2021 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych akumulatorów do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.
 
Aneks nr 1 do Zarządzenia 27/2021
z 16.07.2021 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych świec zapłonów i filtrów do gazu CNG do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Aneks nr 1 do Zarządzenia 28/2021
z 16.07.2021 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy płynu do układu chłodzenia, spryskiwaczy i Ad Blue do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Aneks nr 1 do Zarządzenia 29/2021
z 16.07.2021 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy olejów silnikowych, olejów przekładniowych oraz smarów do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Aneks nr 1 do Zarządzenia 32/2021
z 02.08.2021 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do układu ABS/EBS do autobusów  w PKM Sp. z o.o. w Gdyni.
 
Aneks nr 1 do Zarządzenia 34/2021
z 02.08.2021 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do układu zawieszenia do autobusów PKM Gdynia.
 
Aneks nr 1 do Zarządzenia 35/2021
z 02.08.2021 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy lakierów i materiałów do lakierowania autobusów PKM Gdynia
 
Aneks nr 1 do Zarządzenia 36/2021
z 02.08.2021 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych tarcz kół do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenia 37/2021
z 10.08.2021 r.
w sprawie porozumienia zmieniającego umowę o pracę z pracownikiem PKM Sp. z o.o. w  Gdyni
 
Aneks nr 1 do Zarządzenia 33/2021
z 03.09.2021 r.
w sprawie przetargu na świadczenie usług porządkowych dotyczących sprzątania autobusów PKM Gdynia ( wewnątrz) oraz świadczenie usług porządkowych dotyczących sprzątania dyspozytorni oraz budynku warsztatowo - administracyjnego PKM Gdynia.
 
Zarządzenie 38/2021
z 16.09.2021 r.
w sprawie wynagrodzenia motywacyjnego w PKM Sp. z o.o. w Gdyni

Zarządzenie 39/2021
z 23.09.2021 r.
w sprawie zmiany „Regulaminu udzielania Zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000 złotych i jest niższa od kwot określonych w przepisach wydanych na podst. Art.3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.” w  PKM Sp. z o.o. w Gdyni

Zarządzenie 40/2021
z 27.09.2021 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do osprzętu silnika gazowego do autobusów MAN CNG PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenia 41/2021
z 30.09.2021 r.
w sprawie porozumienia zmieniającego umowę o pracę z pracownikiem PKM Sp. z o.o. w  Gdyni.
 
Zarządzenie 42/2021
z 04.10.2021 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych szyb czołowych autobusów oraz materiałów do ich wklejania do PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 43/2021
z 08.10.2021 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych stosowanych w układach ogrzewania w autobusach PKM Sp. z o.o. w Gdyni.
 
Zarządzenia 44/2021
z 13.10.2021 r.
w sprawie przetargu na udzielenie zamówienia na ubezpieczenie PKM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie pojazdów na okres jednego roku.

Zarządzenie 45/2021
z 14.10.2021 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy koszul dla kierowców  w  PKM Sp. z o.o.
 
Zarządzenie 46/2021
z 22.10.2021 r.
w sprawie zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni placu manewrowego oraz parkingów na bazie PKM Sp. z o.o. zlokalizowanej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 169
 
Zarządzenie 47/2021
z 22.10.2021 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych (uszczelek) do autobusów PKM Sp. z o.o.
 
Zarządzenia 48/2021
z 25.10.2021 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy odzieży roboczej , obuwia roboczego i koszul flanelowych oraz polarów dla pracowników  PKM Sp. z o.o. w Gdyni.
 
Zarządzenie 49/2021
z 25.10.2021 r.
w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji śródrocznej w PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 50/2021
z 25.10.2021 r.
w sprawie powołania Zakładowej Komisji Inwentaryzacyjnej w PKM Sp. z o.o. w Gdyni.
 
Zarządzenie 51/2021
z 29.10.2021 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 49/2021 z dnia 25 października 2021 r. w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji śródrocznej w PKM Sp. z o.o. w Gdyni.
 
Zarządzenie 52/2021
z 12.11.2021 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych zestawów osłon podłogi opończy obrotowych do autobusów MAN A23 w PKM Sp. z o.o. w Gdyni.
 
Zarządzenie 53/2021
z 18.11.2021 r.
w sprawie czasu pracy w PKM Sp. z o.o. w Gdyni w 2021 roku.

Zarządzenie 54/2021
z 24.11.2021 r.
w sprawie inwentaryzacji rocznej
 
Zarządzenie 55/2021
z 06.12.2021 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne fabrycznie nowych części zamiennych do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 56/2021
z 03.12.2021 r.
w sprawie zasad organizacji pracy Wydziału Serwisu (WS) PKM Sp. z o.o. w Gdyni w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 przez pracowników spółki.
 
Zarządzenie 57/2021
z 03.12.2021 r.
w sprawie zasad organizacji pracy Grupy Remontowo - Technicznej PKM Sp. z o.o. w Gdyni w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 przez pracowników spółki.
 
Zarządzenie 58/2021
z 28.12.2021 r.
w sprawie zmiany stawek wynagrodzenia zasadniczego od dnia 01. Stycznia 2022 r.

Zarządzenie 59/2021
z 28.12.2021 r.
w sprawie zmiany wynagrodzenia w systemie ryczałtowym dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach Głównego Księgowego i Radcy Prawnego.
 
Zarządzenie 60/2021
z 31.12.2021 r.
w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania zarządzenia wewnętrznego nr. 56/2021 dotyczących zasad organizacji pracy  Wydziału Serwisu (WS) w  PKM Sp. z o.o. w Gdyni w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 przez pracowników spółki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bogusław Stasiak
Wprowadził informację: Adam Weisbrodt
Data wytworzenia informacji: 30.03.2022
Data udostępnienia informacji: 30.03.2022