Zarządzenia 2020 r.

Zarządzenie 1/2020
z 21.01.2020 r.
wprowadzenia do stosowania w PKM Sp. z o.o. w Gdyni Planu Zamówień Publicznych na rok 2020.

Zarządzenie 2/2020
z 21.01.2020 r.
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego od 1 stycznia 2019 r. w PKM Sp. z o.o. w Gdyni

Zarządzenie 3/2020
z 31.01.2020 r.
w sprawie zmiany adresu PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 4/2020
z 10.02.2020 r.
w sprawie przetargu na dostawę jednego autobusu używanego do PKM Sp. z o.o. w  Gdyni.

Zarządzenie 5/2020
z 05.03.2020 r.
w sprawie powołania komisji antymobbingowej w  PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Aneks nr 1 do Zarządzenia 4/2020
z 09.03.2020 r.
sprawie przetargu na dostawę jednego autobusu używanego do PKM Sp. z o.o. w  Gdyni.

Zarządzenie 6/2020
z 13.03.2020 r.
w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 wprowadzenie obowiązkowego pomiaru temperatury ciała wszystkich pracowników PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 7/2020
z 13.03.2020 r.
w sprawie zasad organizacji pracy Wydziału Serwisu (WS) PKM Sp. z o.o. w Gdyni w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 przez pracowników spółki.

Zarządzenie 8/2020
z 13.03.2020 r.
w sprawie zasad organizacji pracy Magazynu PKM Sp. z o.o. w Gdyni w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 przez pracowników spółki.
 
Zarządzenie 9/2020
z 13.03.2020 r.
w sprawie zasad organizacji pracy Wydziału Przewozów (WP) PKM Sp. z o.o. w Gdyni w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 przez pracowników spółki.
 
Zarządzenie 10/2020
z 13.03.2020 r.
w sprawie zasad organizacji pracy Wydziałów: ZS-5 (Kadry, Socjalny, Archiwum), DK ( Płace), WE oraz ZS-6 (Zaopatrzenie) PKM Sp. z o.o. w Gdyni w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 przez pracowników spółki.
 
Zarządzenie 11/2020
z 13.03.2020 r.
w sprawie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów (OSKP) PKM Sp. z o.o. w Gdyni w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 przez pracowników spółki Zarząd PKM zamyka OSKP w okresie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania.
 
Zarządzenie 12/2020
z 13.03.2020 r.
w sprawie zasad organizacji pracy Wydziałów: DK ( Księgowość Finansowa), DK ( Kasa), ZS-1 (Sekretariat), ZS-4 (Informatyk) oraz Stanowisko GK (Główny Księgowy), Marketing, Radca Prawny PKM Sp. z o.o. w Gdyni w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 przez pracowników spółki w okresie od 16.03.2020 roku do odwołania.
 
Zarządzenie 13/2020
z 30.04.2020 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy płynu do układu chłodzenia, spryskiwaczy i Ad Blue do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 14/2020
z 30.04.2020 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych: łożysk i pasków klinowych do autobusów PKM Gdynia.

Zarządzenie 15/2020
z 11.05.2020 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do układu kierowniczego i układu zawieszenia do autobusów PKM Gdynia.

Zarządzenie 16/2020
z 11.05.2020 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych kompletów klocków hamulcowych z zestawem montażowym i tarcz hamulcowych do autobusów PKM Sp. z o.o w Gdyni.

Zarządzenie 17/2020
z 11.05.2020 r.
dotyczy uchylenia Zarządzenie wewnętrznego nr 11/2020 za dnia 13 marca 2020 r. Zarządu PKM w Gdyni dot. OSKP.

Zarządzenie 18/2020
z 11.05.2020 r.
dotyczy zmian Zarządzenia wewnętrznego nr 8/2020 z dnia 13 marca 2020 Zarządu PKM dot. zasad organizacji pracy Magazynu w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COOVID-19 przez pracowników spółki.

Zarządzenie 19/2020
z 11.05.2020 r.
dotyczy zmian Zarządzenia wewnętrznego nr 10/2020 z dnia 13 marca 2020 Zarządu PKM dot. zasad organizacji pracy Wydziałów: Zs-5 (Kadry, Socjalny, Archiwum), DK ( Płace), WE, oraz ZS-6 ( Zaopatrzenie) w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COOVID-19 przez pracowników spółki.

Zarządzenie 20/2020
z 11.05.2020 r.
dotyczy zmian Zarządzenia wewnętrznego nr 12/2020 z dnia 13 marca 2020 Zarządu PKM dot. zasad organizacji pracy Wydziałów: DK (Księgowość Finansowa), DK ( Kasa), ZS-1 (Sekretariat), ZS-4 (Informatyk) oraz stanowiska: GK (Główny Księgowy), Marketing, Radca Prawny  w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COOVID-19 przez pracowników spółki.

Zarządzenie 21/2020
z 13.05.2020 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych filtrów oleju, paliwa, powietrza oraz klimatyzacji do autobusów PKM Gdynia.

Zarządzenie 22/2020
z 18.05.2020 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych opon, tarczy kół, akcesoriów do napraw ogumienia oraz świadczenie usług bieżnikowania opon znajdujących się na wyposażeniu PKM Gdynia.

Zarządzenie 23/2020
z 22.05.2020 r.
dotyczy zmian Zarządzenia wewnętrznego nr 9/2020 z dnia 13 marca 2020 Zarządu PKM dot. zasad organizacji pracy Wydziału Przewozów (WP) w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COOVID-19 przez pracowników spółki.

Zarządzenie 24/2020
z 22.05.2020 r.
dotyczy zmian Zarządzenia wewnętrznego nr 7/2020 z dnia 13 marca 2020 Zarządu PKM dot. zasad organizacji pracy Wydziału Serwisu (WS) w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COOVID-19 przez pracowników spółki.

Zarządzenie 25/2020
z 22.05.2020 r.
dotyczy zmian Zarządzenia wewnętrznego nr 10/2020 z dnia 13 marca 2020 Zarządu PKM dot. zasad organizacji pracy Działów: ZS-5 ( Kadry, Socjalny, Archiwum),  DK (Płace), WE oraz ZS-6 (Zaopatrzenie) w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COOVID-19 przez pracowników spółki.

Zarządzenie 26/2020
z 22.05.2020 r.
dotyczy zmian Zarządzenia wewnętrznego nr 12/2020 z dnia 13 marca 2020 Zarządu PKM dot. zasad organizacji pracy Wydziałów: DK (Księgowość Finansowa), DK ( Kasa), ZS-1 (Sekretariat), ZS-4 (Informatyk) oraz stanowiska: GK (Główny Księgowy), Marketing, Radca Prawny  w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COOVID-19 przez pracowników spółki.

Zarządzenie 27/2020
z 22.05.2020 r.
w sprawie przetargu na świadczenie usług porządkowych dotyczących sprzątania autobusów PKM Gdynia ( wewnątrz) oraz świadczenie usług porządkowych dotyczących sprzątania dyspozytorni oraz budynku warsztatowo - administracyjnego PKM Gdynia
 
Zarządzenie 28/2020
z 25.05.2020 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych akumulatorów do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 29/2020
z 26.05.2020 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji BHP :
A/ kierowców;
B/Dyspozytorów;
C/na Wydziale Serwisu;
D/ w Magazynie;
E/pracowników Kasy;
F/pracowników biurowych
w PKM Sp. z o.o. w Gdyni
 
Zarządzenie 29/2020
z 01.06.2020 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych świec zapłonów i filtrów do gazu CNG do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenia 30/2020
z 01.06.2020 r.
w sprawie organizacji pracy komisji antymobbingowej  w PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 31/2020
z 25.06.2020 r.
w sprawie przetargu na świadczenie usług przetoku autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 32/2020
z 25.06.2020 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy olejów silnikowych, olejów przekładniowych oraz smarów do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 33/2020
z 01.07.2020 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy płynu do układu chłodzenia, spryskiwaczy i Ad Blue do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.
 
Zarządzenie 34/2020
z 06.07.2020 r.
w sprawie przetargu na świadczenie usług porządkowych dotyczących sprzątania autobusów PKM Gdynia (wewnątrz) oraz świadczenie usług porządkowych dotyczących sprzątania dyspozytorni oraz budynku warsztatowo - administracyjnego PKM Gdynia
 
Zarządzenie 35/2020
z 09.07.2020 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do układu ABS/EBS do autobusów  w PKM Sp. z o.o. w Gdyni.
 
Aneks nr 1 do Zarządzenia 22/2020
z 09.07.2020 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych opon, tarczy kół, akcesoriów do napraw ogumienia oraz świadczenie usług bieżnikowania opon znajdujących się na wyposażeniu PKM Gdynia

Aneks nr 1 do Zarządzenia 29/2020
z 09.07.2020 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych świec zapłonów i filtrów do gazu CNG do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Aneks nr 1 do Zarządzenia 32/2020
z 09.07.2020 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy olejów silnikowych, olejów przekładniowych oraz smarów do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 36/2020
nie wykorzystano

Aneks nr 1 do Zarządzenia 33/2020
z 09.07.2020 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy płynu do układu chłodzenia, spryskiwaczy i Ad Blue do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Aneks nr 1 do Zarządzenia 28/2020
z 09.07.2020 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych akumulatorów do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 37/2020
z 03.08.2020 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do osprzętu silnika gazowego do autobusów MAN CNG PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Aneks nr 1 do Zarządzenia 34/2020
z 11.08.2020 r.
w sprawie przetargu na świadczenie usług porządkowych dotyczących sprzątania autobusów PKM Gdynia ( wewnątrz) oraz świadczenie usług porządkowych dotyczących sprzątania dyspozytorni oraz budynku warsztatowo - administracyjnego PKM Gdynia
 
Zarządzenie 38/2020
z 14.08.2020 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych szyb czołowych autobusów oraz materiałów do ich wklejania do PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 39/2020
z 18.08.2020 r.
w sprawie procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika PKM Sp. z o.o.
 
Aneks nr 2 do Zarządzenia 34/2020
z 20.08.2020 r.
w sprawie przetargu na świadczenie usług porządkowych dotyczących sprzątania autobusów PKM Gdynia ( wewnątrz) oraz świadczenie usług porządkowych dotyczących sprzątania dyspozytorni oraz budynku warsztatowo - administracyjnego PKM Gdynia
 
Zarządzenie 40/2020
z 31.08.2020 r.
w sprawie wprowadzenia polityki antymobingowej w  PKM Sp. z o.o.
 
Zarządzenie 41/2020
z 24.09.2020 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych stosowanych do układu ogrzewania w autobusach PKM Sp. z o.o.
 
Zarządzenie 42/2020
z 02.10.2020 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych ( uszczelek silnika) do autobusów PKM Sp. z o.o.
 
Zarządzenia 43/2020
z 17.10.2020 r.
w sprawie organizacji pracy w obiektach PKM Sp. z o.o. w Gdyni.
 
Zarządzenie 44/2020
z 12.10.2020 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych zestawów osłon podłogi opończy obrotowych do autobusów MAN A23 w PKM Sp. z o.o. w Gdyni.
 
Zarządzenie 45/2020
z 13.10.2020 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy odzieży roboczej , obuwia roboczego i koszul flanelowych dla pracowników  PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 46/2020
z 15.10.2020 r.
w sprawie przetargu na udzielenie zamówienia na ubezpieczenie PKM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie pojazdów na okres jednego roku.

Zarządzenie 47/2020
z 20.10.2020 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy koszul do PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 48/2020
z 26.10.2020 r.
w sprawie zasad organizacji pracy Wydziałów: ZS-5 (Kadry, Socjalny, Archiwum), DK ( Płace), WE oraz ZS-6 (Zaopatrzenie) PKM Sp. z o.o. w Gdyni w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 przez pracowników spółki.
 
Zarządzenie 49/2020
z 26.10.2020 r.
w sprawie zasad organizacji pracy Wydziałów: DK ( Księgowość Finansowa), DK ( Kasa), ZS-1 (Sekretariat), ZS-4 (Informatyk) oraz Stanowisko GK (Główny Księgowy), Marketing, Radca Prawny PKM Sp. z o.o. w Gdyni w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 przez pracowników spółki.

Zarządzenie 50/2020
z 26.10.2020 r.
w sprawie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów (OSKP) PKM Sp. z o.o. w Gdyni w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 przez pracowników spółki Zarząd PKM wprowadza 2 zmianową zasadę pracy OSKP od dnia 27.10.2020 r. do 15.11.2020 r. z możliwością przedłużenia.
 
Zarządzenie 51/2020
z 26.10.2020 r.
w sprawie zasad organizacji pracy Wydziału Serwisu (WS) PKM Sp. z o.o. w Gdyni w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 przez pracowników spółki oraz uchylenia zarządzeń wewnętrznych nr 7/2020 z 13.03.2020 r. oraz 24/2020z 24.05.2020 r.

Zarządzenie 52/2020
z 26.10.2020 r.
w sprawie zasad organizacji pracy Magazynu PKM Sp. z o.o. w Gdyni w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 przez pracowników spółki oraz uchylenia zarządzeń wewnętrznych nr 8/2020 z 13.03.2020 r. oraz 18/2020z 11.05.2020 r.

Zarządzenie 53/2020
z 26.10.2020 r.
w sprawie zasad organizacji pracy Wydziału Przewozów (WP) PKM Sp. z o.o. w Gdyni w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 przez pracowników spółki oraz uchylenia zarządzeń wewnętrznych nr 9/2020 z 13.03.2020 r. oraz 23/2020 z 22.05.2020 r.

Zarządzenie 54/2020
z 28.10.2020 r.
w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego n 53/2020 z dnia 26.10.2020 r.

Zarządzenie 55/2020
z 26.10.2020 r.
w sprawie zasad organizacji pracy Grupy Remontowo - Technicznej PKM Sp. z o.o. w Gdyni w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 przez pracowników spółki
 
Aneks nr 1 do Zarządzenia 45/2020
z 03.11.2020 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy odzieży roboczej , obuwia roboczego i koszul flanelowych dla pracowników  PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 56/2020
z 05.11.2020 r.
w sprawie zapytania ofertowego na wywóz szlamu, jego utylizację oraz przeprowadzenie czyszczenia osadników i separatorów zlokalizowanych na terenie PKM Gdynia Sp. z o.o. z siedzibą  w Gdyni przy ulicy Chwaszczyńskiej 169.

Zarządzenie 57/2020
z 05.11.2020 r.
w sprawie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy środków czystości do mycia autobusów w myjni automatycznej w PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 58/2020
z 13.11.2020 r.
w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania zarządzeń wewnętrznych nr 48, 49, 50, 51, 52 i 53/2020 z 26.10.2020 r. dotyczących zasad organizacji pracy w  PKM Sp. z o.o. w Gdyni w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 przez pracowników spółki
 
Aneks nr 3 do Zarządzenia 16/2005
z 16.11.2020 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 59/2020
z 27.11.2020 r.
w sprawie inwentaryzacji rocznej w PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 60/2020
z 27.11.2020 r.
w sprawie powołania Zakładowej Komisji Inwentaryzacyjnej w PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 61/2020
z 27.11.2020 r.
w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania zarządzeń wewnętrznych nr 48, 49, 50, 51, 52 i 53/2020 z 26.10.2020 r. dotyczących zasad organizacji pracy w  PKM Sp. z o.o. w Gdyni w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 przez pracowników spółki.

Zarządzenie 62/2020
z 27.11.2020 r.
w sprawie wprowadzenia aplikacji internetowej modułu „E-Pracownik” w PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 63/2020
z 27.11.2020 r.
dotyczy aneksu do Zarządzenie wewnętrznego nr 59/2020 w sprawie inwentaryzacji rocznej w PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 64/2020
z 01.12.2020 r.
w sprawie czasu pracy w PKM Sp. z o.o. w Gdyni w 2021 roku.

Zarządzenie 65/2020
z 04.12.2020 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do autobusów PKM Gdynia.
 
Zarządzenie 66/2020
z 04.12.2020 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy Sprężonego Gazu Ziemnego (CNG) do zasilania autobusów PKM Gdynia.
 
Zarządzenie 67/2020
z 14.12.2020 r.
w sprawie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy materiałów biurowych oraz taśm i tonerów do PKM Gdynia.
 
Zarządzenie 68/2020
z 21.12.2020 r.
w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania zarządzeń wewnętrznych nr 48, 49, 50, 51, 52 i 53/2020 z 26.10.2020 r. dotyczących zasad organizacji pracy w  PKM Sp. z o.o. w Gdyni w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 przez pracowników spółki.
 
Zarządzenie 69/2020
z 29.12.2020 r.
w sprawie wprowadzenia procedury postępowania przy ustalaniu przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy w PKM Gdynia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bogusław Stasiak
Wprowadził informację: Adam Weisbrodt
Data wytworzenia informacji: 29.03.2022
Data udostępnienia informacji: 29.03.2022