Zarządzenia 2019 r.

Zarządzenie 1/2019
z 07.01.2019 r.
w sprawie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy wody mineralnej butelkowanej do PKM Sp. z o.o. w  Gdyni.

Zarządzenie 2/2019
z 08.01.2019 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy płynu do układu chłodzenia autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 3/2019
z 09.01.2019r.
w sprawie porozumienia zmieniającego umowę o prace z pracownikiem PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Aneks nr 1 do Zarządzenie 1/2019
z 17.01.2019r.
w sprawie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy wody mineralnej butelkowanej do PKM Sp. z o.o. w  Gdyni.

Aneks nr 1 do Zarządzenie 2/2019
z 18.01.2019r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy płynu do układu chłodzenia autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 5/2019
z 24.19.2019 r.
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego od 1 stycznia 2019 r..

Zarządzenie 6/2019
z 28.01.2019 r.
w sprawie szkolenie okresowego kierowców zatrudnionych w PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 7/2019
z 29.01.2019 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy kompletnych klocków hamulcowych do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 8/2019
z 30.01.2019 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy części do układu kierowniczego autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Aneks nr 1 Zarządzenie 9/2013
z 04.02.2019 r.
w sprawie cen za holowanie i naprawy pojazdów przez Pogotowie Techniczne PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 9/2019
z 05.02.2019 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy płynu do układu chłodzenia autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 10/2019
z 20.02.2019 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy filtrów paliwa do autobusów PKM Sp. z o.o w Gdyni.

Zarządzenie 11/2019
z 26.02.2019 r.
wprowadzenia do stosowania w PKM Sp. z o.o. w Gdyni Planu Zamówień Publicznych na rok 2019.

Zarządzenie 12/2019
z 18.03.2019 r.
w sprawie przetargu na świadczenie usług w zakresie ochrony obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz tankowania pojazdów na stacji CNG usytuowanej w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 169.

Zarządzenie 13/2019
z 20.03.2019 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych opon, tarczy kół, akcesoriów do napraw ogumienia oraz świadczenie usług bieżnikowania opon znajdujących się na wyposażeniu PKM Gdynia.

Zarządzenie 14/2019
z 02.04.2019 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych świec zapłonów i filtrów do gazu CNG do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 15/2019
z 18.04.2019 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych akumulatorów do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 16/2019
z 08.05.2019 r.
w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Aneks nr 1 do Zarządzenia 15/2019
z 09.05.2019 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych akumulatorów do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 17/2019
z 24.05.2019 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych akumulatorów do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 18/2019
z 27.05.2019 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy odzieży roboczej , obuwia roboczego i koszul flanelowych dla pracowników  PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 19/2019
z 27.05.2019 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy olejów silnikowych, olejów przekładniowych oraz smarów do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 20/2019
z 29.05.2019 r.
w sprawie przyznania wyróżnienia dodatkowego wynagrodzenia motywacyjnego.

Zarządzenie 21/2019
z 11.06.2019 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do układu ABS/EBS do autobusów  w PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 22/2019
z 21.06.2019 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do osprzętu silnika gazowego do autobusów MAN CNG PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 23/2019
z 24.06.2019 r.
w sprawie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy środków czystości do mycia autobusów w myjni automatycznej w PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 24/2019
z 25.06.2019 r.
w sprawie porozumienia zmieniającego umowę o prace z pracownikiem PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 25/2019
z 25.06.2019 r.
w sprawie przetargu na świadczenie usług przetoku autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 26/2019
z 29.07.2019 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych szyb czołowych autobusów oraz materiałów do ich wklejania do PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 27/2019
z 29.07.2019 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych zestawów osłon podłogi opończy obrotowych do autobusów MAN A23 w PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 28/2019
z 12.08.2019 r.
w sprawie przetargu na udzielenie zamówienia na ubezpieczenie 30 nowych fabrycznie pojazdów użytkowanych przez PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 29/2019
nie wykorzystano.

Zarządzenie 30/2019
z 02.09.2019 r.
w sprawie informacji o funkcjonowaniu w PKM Sp. z o.o. w Gdyni szczególnego nadzoru nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu ( monitoring wizyjny).

Zarządzenie 31/2019
z 02.09.2019 r.
w sprawie informacji o funkcjonowaniu w PKM kontroli lokalizacji pojazdów pracodawcy ( monitoring lokalizacji pojazdów ).

Zarządzenie 32/2019
z 23.08.2019 r.
w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. Pracowniczych Planów Kapitałowych w PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 33/2019
z 24.09.2019 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy materiałów do wklejania nowych szyb czołowych autobusów do PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 34/2019
z 07.10.2019 r.
w sprawie wynagrodzenia motywacyjnego dla pracowników biorących udział w odbiorze autobusów zgodnie z realizacją umów PKM/GMG/ZP/N/1/18 i PKM/GMG/ZP/N/2/18
 
Zarządzenie 35/2019
z 21.10.2019 r.
w sprawie przetargu na udzielenie zamówienia na ubezpieczenie PKM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie pojazdów na okres jednego roku.

Aneks nr 1 do Zarządzenia 16/2019
z 28.10.2019 r.
w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników PKM Sp. z o.o. w Gdyni – zmiana składu.

Zarządzenie 36/2019
z 11.04.2019 r.
w sprawie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy materiałów biurowych oraz taśm i tonerów do PKM Gdynia.

Zarządzenie 37/2019
nie wykorzystano

Zarządzenie 38/2019
z 20.11.2019 r.
w sprawie inwentaryzacji rocznej w PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 39/2019
z 20.11.2019 r.
w sprawie aneksu nr 1 do Planu Zamówień Publicznych na 2019 rok wprowadzonego do stosowania w PKM zarządzeniem wew. Nr. 11/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku.

Zarządzenie 40/2019
z 22.11.2019 r.
w sprawie zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni placu manewrowego oraz parkingów w bazie PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 41/2019
z 27.11.2019 r.
w sprawie wynagrodzenia motywacyjnego dla pracowników biorących udział we wdrażaniu PPK oraz za przygotowanie nowych pomieszczeń biurowych oraz zorganizowanie łączności komputerowej w PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 42/2019
z 28.11.2019 r.
w sprawie czasu pracy w PKM Sp. z o.o. w Gdyni w 2020 roku.

Zarządzenie 43/2019
z 11.12.2019 r.
w sprawie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy wody mineralnej butelkowanej oraz artykułów spożywczych do PKM Gdynia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bogusław Stasiak
Wprowadził informację: Adam Weisbrodt
Ostatnio zmodyfikował: Adam Weisbrodt
Data wytworzenia informacji: 23.03.2022
Data udostępnienia informacji: 23.03.2022
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.03.2022 10:52 Korekta Adam Weisbrodt
23.03.2022 11:57 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt