Zarządzenia 2018 r.


Zarządzenie 1/2018
z 02.01.2018 r.
w sprawie przetargu na dostawę jednego autobusu używanego ( rok produkcji 2006 lub późniejszy), niskopodłogowego, przeznaczonego do komunikacji miejskiej do PKM Sp. z o.o. w  Gdyni.

Zarządzenie 2/2018
z 17.01.2018 r.
w sprawie przetargu na dostawę czterech autobusów używanych ( rok produkcji 2011 lub późniejszy), niskopodłogowych, przeznaczonych do komunikacji miejskiej do PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 3/2018
z 22.01.2018 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania w PKM Sp. z o.o.w Gdyni Planu Zamówień Publicznych na rok 2018.

Zarządzenie 4/2018
z 22.01.2018 r.
w sprawie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 32 ( słownie: trzydziestu dwóch) autobusów miejskich,przegubowych, niskopodłogowych i 23 ( słownie: dwudziestu trzech) autobusów miejskich standardowych, niskopodłogowych w ramach projketu: "Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboru".

Zarządzenie 5/2018
z 25.01.2018 r.
w sprawie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy wody mineralnej butelkowanej oraz artykułów spożywczych do PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 6/2018
z 05.02.2018 r.
w sprawie przetargu na świadczenie usług w zakresie ochrony obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz tankowania pojazdów na stacji CNG usytuowanej w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 169.

Zarządzenie 7/2018
z 19.02.2018 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych akumulatorów do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 8/2018
z 19.02.2018 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych świec zapłonów i filtrów do gazu CNG do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 9/2018
z 22.02.2018 r.
w sprawie przetargu na dostawę dwóch autobusów używanych ( rok produkcji 2009 lub późniejszy), niskopodłogowych, przegubowych, przeznaczonych do komunikacji miejskiej do PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 10/2018
z 26.02.2018 r.
w sprawie inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej.

Zarządzenie 11/2018
z 05.03.2018 r.
w sprawie przetargu na świadczenie usług w zakresie odnawiania powłok lakierniczych autobusów używanych, eksploatowanych przez PKM Sp. z o.o.w Gdyni.

Zarządzenie 12/2018
z 05.03.2018 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy oleju silnikowego, oleju przekładniowego oraz smarów do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 13/2018
z 21.03.2018 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych akumulatorów do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Aneks nr 1 do Zarządzenie 11/2018
z 05.04.2018 r.
w sprawie przetargu na świadczenie usług w zakresie odnawiania powłok lakierniczych autobusów używanych, eksploatowanych przez PKM Sp. z o.o. w Gdyni. -  zmiana składu komisji.

Zarządzenie 14/2018

z 09.04.2018 r.
w sprawie motywacji finansowej.

Zarządzenie 15/2018
z 09.04.2018 r.
w sprawie zmiany stawek wynagrodzenia zasadniczego od dnia 1 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie 16/2018
z 09.04.2018 r.
w sprawie zmiany wynagrodzenia w systemie ryczałtowym dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach Głównego Księgowego i Radcy Prawnego.

Zarządzenie 17/2018
z 22.05.2018 r.
w sprawie inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej.

Zarządzenie 18/2018
z 24.05.2018 r.
w sprawie wprowadzenia w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdyni dokumentu pod nazwą: " Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.z siedzibą w Gdyni."

Zarządzenie 19/2018
z 24.05.2018 r.
w sprawie spełnienia przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedziba w Gdyni w stosunku do pracowników oraz współpracowników obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Aneks nr 1 do Zarządzenie 13/2018
z 28.05.2018 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych akumulatorów do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni. -  zmiana składu komisji.

Aneks nr 1 do Zarządzenie 12/2018
z 04.06.2018 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy olejówn silnikowych, olejów przekładniowych oraz smarów do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni. -  zmiana składu komisji.

Zarządzenie 20/2018
z 25.06.2018 r.
w sprawie przetargu na świadczenie usług przetoku autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 21/2018
z 26.06.2018 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do osprzętu silnika gazowego do autobusów MAN CNG PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 22/2018
z 09.07.2018 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych szyb czołowych autobusów oraz materiałów do ich wklejania do PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 23/2018
z 16.07.2018 r.
w sprawie zapytania ofertowego na świadczenie usług przewozowych w zakresie przewozu pracowników PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 24/2018
z 23.08.2018 r.
w sprawie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów do PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 25/2018
z 26.09.2018 r.
w sprawie przetargu na świadczenie usług porządkowych w zakresie sprzątania: autobusów (wewnątrz), pomieszczeń dyspozytorni wraz z otoczeniem, budynku warsztatowo - administracyjnego oraz pomieszczeń biurowych PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 26/2018
z 28.09.2018 r.
w sprawie zasad obrotu karnetami przez kierowców i dyspozytorów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 27/2018
z 08.10.2018 r.
w sprawie zmiany stawek wynagrodzenia zasadniczego od dnia 1 października 2018 r. w PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 28/2018
z 08.10.2018 r.
w sprawie zmiany wynagrodzenia w systemie ryczałtowym dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach Głównego Księgowego i Radcy Prawnego.

Zarządzenie 29/2018
z 26.10.2018 r.
w sprawie przetargu na udzielenie zamówienia na ubezpieczenie PKM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ul Chwaszczyńska 169 od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie pojazdów na okres jednego roku.

Zarządzenie 30/2018
z 26.10.2018 r.
w sprawie zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni placu manewrowego oraz parkingów w bazie PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 31/2018
z 02.11.2018 r.
w sprawie przetargu na świadczenie usług porządkowych w zakresie sprzątania: autobusów (wewnątrz), pomieszczeń dyspozytorni wraz z otoczeniem, budynku warsztatowo - administracyjnego oraz pomieszczeń biurowych PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 32/2018
z 06.11.2018 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy płynu do układu chłodzenia, koncentratu płynu chłdoniczego oraz płynu do spryskiwaczy szyb samochodowych do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 33/2018
z 09.11.2018 r.
w sprawie zmiany czasu pracy w 2018 roku w związku z ustanowieniem dodatkowego dnia wolnego 12 listopada 2018 roku w  PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 34/2018
z 13.11.2018 r.
w sprawie inwentaryzacji rocznej w PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 35/2018
z 26.11.2018 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych: łożysk i pasków klinowych do autobusów PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 36/2018
z 04.12.2018 r.
w sprawie czasu pracy w 2019 roku w PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 37/2018
z 31.12.2018 r.
w sprawie motywacji finansowej dla pracowników Wydziału Przewozów i Wydziału Serwisu PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Zarządzenie 38/2018
z 31.12.2018 r.
w sprawie motywacji finansowej dla pracowników Wydziału Serwisu PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Aneks nr 1 do Zarządzenie 37/2018
z 31.12.2018 r.
w sprawie motywacji finansowej dla pracowników Wydziału Przewozów i Grupy Remontowej PKM Sp. z o.o. w Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bogusław Stasiak
Wprowadził informację: Adam Weisbrodt
Ostatnio zmodyfikował: Adam Weisbrodt
Data wytworzenia informacji: 07.05.2018
Data udostępnienia informacji: 07.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.03.2022 11:06 Korekta Adam Weisbrodt
07.03.2019 11:16 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt