Zarządzenia 2016 r.

Zarządzenie 2/2016
z 14.01.2016 r.
w sprawie przetargu na dostawę 10 ( dziesięciu) sztuk fabrycznie nowych ( rok produkcji 2017) autobusów miejskich dwunastometrowych, niskopodłogowych, hybrydowych, zasilanych sprężonym gazem ziemnym - CNG do PKM Gdynia.

Zarządzenie 3/2016
z 26.01.2016 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania w PKM Gdynia Planu Zamówień Publicznych na rok 2016.

Zarządzenie 4 i 5/2016
z 29.01.2016 r.
w sprawie porozumienia zmieniającego umowę o pracę z pracownikami PKM Gdynia.

Zarządzenie 6/2016
z 08.02.2016 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych: łożysk i pasków klinowych do autobusów PKM Gdynia.

Zarządzenie 7/2016
z 08.02.2016 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy olejów silnikowych, olejów przekładniowych oraz smarów do autobusów PKM Gdynia.

Zarządzenie 8/2016
z 15.02.2016 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych: szyb czołowych autobusów oraz materiałów do ich wklejania do PKM Gdynia.

Zarządzenie 9/2016
z 03.03.2016 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych akumulatorów do autobusów PKM Gdynia.

Zarządzenie 10/2016
z 04.03.2016 r.
w sprawie przetargu sukcesywne dostawy sprężonego gazu ziemnego (CNG) do zasilania autobusów PKM Gdynia.

Zarządzenie 11/2016
z 07.03.2016 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych świec zapłonów i filtrów do gazu CNG do autobusów PKM Gdynia.

Zarządzenie 12/2016
z 04.04.2016 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy oleju silnikowego, oleju przekładniowego oraz smarów do autobusów PKM Gdynia.

Zarządzenie 13/2016
z 04.04.2016 r.
w sprawie zmiany załącznika nr 3 do Zarządzenia nr 17/2015 Zarządu PKM Gdynia z dnia 24.09.2015 r.

Zarządzenie 14/2016
z 04.04.2016 r.
w sprawie aneksu nr 1 do Planu Zamówień Publicznych na rok 2016 w PKM Gdynia.

Zarządzenie 15/2016
z 07.04.2016 r.
w sprawie przetargu na dostawę dwóch sztuk autobusów używanych ( rok produkcji 2003 lub późniejszy), niskopodłogowyych, przegubowych, przeznaczonych do komunikacji miejskiej, jednej sztuki autobusu używanego ( rok produkcji 2002 lub późniejszy), standardowego, niskopodłogowego, przeznaczonego do komunikacji miejskiej , jednej sztuki autobusu używanego ( rok produkcji 2003 lub późniejszy), standardowego, niskopodłogowego, przeznaczonego do komunikacji miejskiej do PKM Gdynia.

Zarządzenie 16/2016
z 15.04.2016 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych: łożysk i pasków klinowych do autobusów PKM Gdynia.

Zarządzenie 17/2016
z 15.04.2016 r.
w sprawie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy wody mineralnej butelkowanej do PKM Gdynia.

Zarządzenie 18/2016
z 18.04.2016 r.
w sprawie wprowadzenia w PKM Gdynia dokumentu pod nazwą " Polityka bezpieczeństwa Danych Osobowych".

Zarządzenie 19/2016
z 18.04.2016 r.
w sprawie wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników PKM Gdynia.

Zarządzenie 20/2016
z 02.05.2016 r.
w sprawie zapytania ofertowego na dostawę elektronicznego systemu informacji pasażerskiej ( tablice kierunkowe i sterownik) do autobusów PKM Gdynia.

Zarządzenie 21/2016
z 16.05.2016 r.
w sprawie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy odzieży roboczej i obuwia roboczego do PKM Gdynia.

Zarządzenie 22/2015
z 20.05.2016 r.
w sprawie przetargu na świadczenie usług w zakresie przetoku autobusów  PKM Gdynia w siedzibie zamawiającego.

Zarządzenie 23/2016
z 20.05.2016 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy oleju przekładniowego do autobusów PKM Gdynia.

Zarządzenie 24/2016
z 20.05.2016 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych: kompletów klocków hamulcowych, tarcz hamulcowych, okładzin hamulcowych i bębnów hamulcowych do autobusów PKM Gdynia.

Zarządzenie 25/2016
z 20.05.2016 r.
w sprawie porozumienia zmieniającego umowę o pracę z pracownikiem PKM Gdynia.

Zarządzenie 27/2016
z 30.05.2016 r.
w sprawie przetargu na dostawę trzech sztuk autobusów używanych ( rok produkcji 2005 lub późniejszy), niskopodłogowyych, przegubowych, przeznaczonych do komunikacji miejskiej do PKM Gdynia.

Zarządzenie 28/2016
z 01.06.2016 r.
w sprawie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy materiałów biurowych oraz taśm i tonerów do PKM Gdynia.

Zarządzenie 29/2016
z 06.06.2016 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do osprzętu silnika gazowego autobusów MAN CNG w PKM Gdynia.

Zarządzenie 30/2016
z 10.06.2016 r.
w sprawie zapytania ofertowego na wywóz szlamu, jego utylizację oraz prowadzenie czyszczenia osadników i separatorów zlokalizowanych na terenie PKM Gdynia.

Zarządzenie 31/2016
z 24.06.2016 r.
w sprawie zapytania ofertowego na świadczenie usług przewozowych w zakresie przewozu pracowników PKM Gdynia.

Zarządzenie 32/2016
z 29.06.2016 r.
w sprawie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy odzieży roboczej i obuwia roboczego do PKM Gdynia.

Zarządzenie 33/2016
z 29.09.2016 r.
w sprawie porozumienia zmieniającego umowę o pracę z pracownikami PKM Gdynia.

Zarządzenie 34/2016
z 06.07.2016 r.
w sprawie przetargu na świadczenie usług w zakresie odnawiania powłok lakierniczych autobusów używanych eksploatowanych przez PKM Gdynia.

Zarządzenie 35/2016
z 13.07.2016 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do osprzętu silnika gazowego autobusów MAN CNG w PKM Gdynia.

Zarządzenie 36/2016
z 13.07.2016 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do układu kierowniczego i układu zawieszenia autobusów PKM Gdynia.

Zarządzenie 37/2016
z 14.07.2016 r.
w sprawie przetargu na świadczenie usług porządkowych dotyczących sprzątania autobusów PKM Gdynia ( wewnątrz) oraz świadczenie usług porządkowych dotyczących sprzątania dyspozytorni oraz budynku warsztatowo - administracyjnego PKM Gdynia.

Zarządzenie 38/2016
z 15.07.2016 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych opon, tarczy kół, akcesoriów do napraw ogumienia oraz świadczenie usługi bieżnikowania opon znajdujących się na wyposażeniu PKM Gdynia.

Zarządzenie 39/2016
z 19.07.2016 r.
w sprawie przetargu na budowę przyłącza elektroenergetycznego, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn oraz sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV dla zasilania zajezdni PKM Gdynia.

Zarządzenie 40/2016
z 25.07.2016 r.
w sprawie zapytania ofertowego na dostawę i montaż dwóch  sztuk klimatyzatorów ściennych typu Split w pomieszczeniach PKM Gdynia.

Zarządzenie 41/2016
z 25.07.2016 r.
w sprawie zapytania ofertowego na dostawę i montaż dwóch  sztuk zasilaczy UPS  w pomieszczeniach PKM Gdynia.

Zarządzenie 42/2016
z 25.07.2016 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych filtrów oleju, paliwa, powietrza oraz klimatyzacji do autobusów PKM Gdynia.

Aneks nr 1 do Zarządzenie 37/2016
z 08.08.2016 r.
w sprawie przetargu na świadczenie usług porządkowych dotyczących sprzątania autobusów PKM Gdynia ( wewnątrz) oraz świadczenie usług porządkowych dotyczących sprzątania dyspozytorni oraz budynku warsztatowo - administracyjnego PKM Gdynia- zmiana składu Komisji Przetargowej.

Zarządzenie 43/2016
z 11.08.2016 r.
w sprawie sprawie uznania zastrzeżenia co do wyłączenia jawności informacji zawartych w ofercie Wykonawcy Impel Cleaning Sp. z o.o. w postępowaniu na świadczenie usług porządkowych dotyczących sprzątania autobusów PKM Gdynia ( wewnątrz) oraz świadczenie usług porządkowych dotyczących sprzątania dyspozytorni oraz budynku warsztatowo - administracyjnego PKM Gdynia.

Zarządzenie 44/2016
z 16.08.2016 r.
w sprawie zmiany " Regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej a rt.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych " w PKM Gdynia.

Zarządzenie 45/2016
z 17.08.2016 r.
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w  PKM Gdynia.

Zarządzenie 46/2016
z 17.08.2016 r.
w sprawie powołania Administratora Systemu Monitoringu w  PKM Gdynia.

Zarządzenie 47/2016
z 17.08.2016 r.
w sprawie powołania Administratora Systemu Monitoringu w  PKM Gdynia.

Zarządzenie 48/2016
z 17.08.2016 r.
w sprawie przetargu na dostawę dwóch sztuk autobusów używanych ( rok produkcji 2009 lub późniejszy), niskopodłogowych, standardowych, przeznaczonych do komunikacji miejskiej do PKM Gdynia.

Zarządzenie 49/2016
z 02.09.2016 r.
w sprawie sprawie uznania zastrzeżenia co do wyłączenia jawności informacji zawartych w ofercie Wykonawcy Zakład Usług Wielobranżowych Kostuch Jan w postępowaniu przetargowym na budowę przyłącza elektroenergetycznego, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn oraz sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV dla zasilania zajezdni PKM Gdynia.

Zarządzenie 50/2016
z 23.09.2016 r.
w sprawie przetargu na dostawę elektronicznego systemu informacji pasażerskiej ( tablice kierunkowe i sterownik) do autobusów PKM Gdynia.

Zarządzenie 51/2016
z 18.10.2016 r.
w sprawie przetargu na ubezpieczenie  PKM Gdynia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie pojazdów na okres jednego roku.

Zarządzenie 52/2016
z 24.10.2016 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy płynu do układu chłodzenia oraz koncentratu płynu chłodniczego do autobusów PKM Gdynia.

Zarządzenie 53/2016
z 31.10.2016 r.
w sprawie zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni placu manewrowego w PKM Gdynia.

Zarządzenie 54/2016
z 15.11.2016 r.
w sprawie inwentaryzacji rocznej  w  PKM Gdynia.

Zarządzenie 55/2016
z 15.11.2016 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych filtrów klimatyzacji do autobusów PKM Gdynia.

Zarządzenie 56/2016
z 15.11.2016 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych tarczy kół oraz świadczenie usługi bieżnikowania opon znajdujących się na wyposażeniu PKM Gdynia.

Zarządzenie 57/2016
z 23.11.2016 r.
w sprawie motywacji finansowej w PKM Gdynia.

Zarządzenie 58/2016
z 29.11.2016 r.
w sprawie zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni placu manewrowego w PKM Gdynia.

Zarządzenie 59/2016
z 02.12.2016 r.
w sprawie czasu pracy w  PKM Gdynia w 2017 roku.

Zarządzenie 60/2016
z 28.12.2016 r.
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego w  PKM Gdynia od 1 stycznia 2017 roku.

Zarządzenie 61/2016
z 28.12.2016 r.
w sprawie motywacji finansowej w  PKM Gdynia.

Aneks nr 1 do Zarządzenie 54/2016
z 30.12.2016 r.
w sprawie inwentaryzacji rocznej w  PKM Gdynia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bogusław Stasiak
Wprowadził informację: Adam Weisbrodt
Ostatnio zmodyfikował: Adam Weisbrodt
Data wytworzenia informacji: 11.08.2016
Data udostępnienia informacji: 11.08.2016
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.01.2017 08:07 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
08.12.2016 12:16 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
11.08.2016 09:15 Dodanie informacji Adam Weisbrodt