Zarządzenia 2014 r.

Zarządzenie 1/2014
z 02.04.2014 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania i przestrzegania "Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych - Prawo Zamówień Publicznych" w PKM Gdynia.

Zarządzenie 2/2014
z 02.04.2014 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania i przestrzegania "Regulaminu pracy Komisji Przetargowej w postępowaniach o udzielenie zamówień prowadzonych na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień" w PKM Gdynia.

Zarządzenie 3/2014
z 02.04.2014 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania i przestrzegania "Planu Zamówień obowiązujących w 2014 roku" w PKM Gdynia.

Zarządzenie 4/2014
z 10.04.2014 r.
w sprawie przetargu na świadczenie usług porządkowych dotyczących sprzątania autobusów PKM Gdynia ( wewnątrz) oraz świadczenie usług porządkowych dotyczących sprzątania dyspozytorni oraz budynku warsztatowo - administracyjnego PKM Gdynia.

Zarządzenie 5/2014
z 10.04.2014 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych opon, tarczy kół, akcesoriów do napraw ogumienia, akumulatorów do PKM Gdynia oraz usługę bieżnikowania opon znajdujących się na wyposażeniu PKM Gdynia.

Zarządzenie 6/2014
z 10.04.2014 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy płynu do układu chłodzenia autobusów oraz płynu do spryskiwaczy do autobusów  PKM Gdynia.

Zarządzenie 7/2014
z 10.04.2014 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy olejów silnikowych, olejów przekładniowych oraz smarów do autobusów  PKM Gdynia.

Zarządzenie 8/2014
z 11.04.2014 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu " Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni, dzięki przebudowie infrastruktury komunikacji zbiorowej wraz z zakupem nowoczesnego taboru" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 w PKM Gdynia.

Zarządzenie 9/2014
z 05.05.2014 r.
w sprawie przetargu na dostawę 15 ( piętnastu) sztuk fabrycznie nowych ( rok produkcji 2014 r. lub późniejszy) autobusów miejskich dwunastometrowych, niskopodłogowych, zasilanych sprężonym gazem ziemnym - CNG do PKM Gdynia.

Zarządzenie 10/2014
z 28.05.2014 r.
w sprawie przetargu na świadczenie usług w zakresie przetoku autobusów  PKM Gdynia w siedzibie zamawiającego.

Zarządzenie 11/2014
z 28.05.2014 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy akumulatorów do autobusów do PKM Gdynia.

Zarządzenie 12/2014
z 31.07.2014 r.
w sprawie motywacji finansowej z okazji 20-lecia Spółki PKM Gdynia.

Zarządzenie 13/2014
z 04.09.2014 r.
w sprawie przetargu na dostawę 10 ( dziesięciu) sztuk fabrycznie nowych ( rok produkcji 2014 r. lub 2015) autobusów miejskich dwunastometrowych, niskopodłogowych, hybrydowych, zasilanych sprężonym gazem ziemnym - CNG do PKM Gdynia.

Zarządzenie 14/2014
z 27.10.2014 r.
w sprawie zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni placu manewrowego w PKM Gdynia.

Zarządzenie 15/2014
z 31.10.2014 r.
w sprawie przetargu na świadczenie usług w zakresie odnawiania powłok lakierniczych autobusów używanych eksploatowanych przez PKM Gdynia.

Zarządzenie 16/2014
z 17.11.2014 r.
w sprawie inwentaryzacji rocznej w PKM Gdynia.

Zarządzenie 17/2014
z 18.11.2014 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy łożysk do autobusów PKM Gdynia.

Zarządzenie 18/2014
z 20.11.2014 r.
w sprawie zmiany "Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych - Prawo Zamówień Publicznych" w PKM Gdynia.

Zarządzenie 19/2014
z 03.12.2014 r.
w sprawie czasu pracy w  PKM Gdynia w 2015 roku

Zarządzenie 20/2014
z 03.12.2014 r.
w sprawie stroju firmowego dla kierowców autobusowych w PKM Gdynia.

Zarządzenie 21/2014
z 12.12.2014 r.
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego w  PKM Gdynia od 01 stycznia 2015 roku.

Zarządzenie 23/2014
z 12.12.2014 r.
w sprawie  Zasad ( polityki) rachunkowości przyjętych do stosowania w PKM Gdynia w związku z realizacją projektu pt.:." Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni, dzięki przebudowie infrastruktury komunikacji zbiorowej wraz z zakupem nowoczesnego taboru".

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bogusław Stasiak
Wprowadził informację: Adam Weisbrodt
Ostatnio zmodyfikował: Adam Weisbrodt
Data wytworzenia informacji: 10.08.2016
Data udostępnienia informacji: 10.08.2016
Ostatnia aktualizacja: 10.08.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.08.2016 13:02 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
10.08.2016 13:01 Korekta Adam Weisbrodt
10.08.2016 10:27 Dodanie informacji Adam Weisbrodt