Zarządzenia 2012 r.

Zarządzenie 1/2012
z 09.01.2012 r.
w sprawie w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2009 Zarządu PKM Gdynia z dnia 21.04.2009 r. dotyczącym wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników PKM Gdynia.

Zarządzenie 2/2012
z 09.01.2012 r.
w sprawie w sprawie zmiany zasad ( polityki) rachunkowości przyjętych do stosowania w  PKM Gdynia.

Zarządzenie 3/2012
z 03.02.2012 r.
w sprawie przygotowania Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę i montaż elektronicznego systemu informacji pasażerskiej ( tablice kierunkowe i komputery pokładowe) urządzeń zapowiedzi głosowej oraz monitoringu w autobusach PKM Gdynia.

Zarządzenie 4/2012
z 15.02.2012 r.
w sprawie przygotowania Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę dwóch sztuk autobusów używanych, niskopodłogowych, przegubowych, przeznaczonych do komunikacji miejskiej do PKM Gdynia.

Zarządzenie 5/2012
z 10.04.2012 r.
w sprawie szkolenia okresowego kierowców zatrudnionych w PKM Gdynia.

Zarządzenie 6/2012
z 11.04.2012 r.
w sprawie motywacji finansowej dla kierowców zatrudnionych w PKM Gdynia za bezkolizyjne prowadzenie autobusów.

Zarządzenie 7/2012
z 24.04.2012 r.
w sprawie inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w PKM Gdynia.

Zarządzenie 8/2012
z 26.04.2012 r.
w sprawie przetargu na świadczenie usług porządkowych dotyczących sprzątania autobusów PKM Gdynia ( wewnątrz) oraz świadczenie usług porządkowych dotyczących sprzątania dyspozytorni oraz budynku warsztatowo - administracyjnego PKM Gdynia.

Zarządzenie 9/2012
z 15.05.2012 r.
w sprawie motywacji finansowej dla pracowników OSKP w PKM Gdynia.

Zarządzenie 10/2012
z 15.05.2012 r.
w sprawie przetargu na dostawę dwóch sztuk fabrycznie nowych ( rok produkcji 2012 r.) autobusów miejskich osiemnastometrowych, niskopodłogowych, przegubowych, zasilanych sprężonym gazem ziemnym - CNG do PKM Gdynia.

Zarządzenie 11/2012
z 08.06.2012 r.
w sprawie przetargu o na świadczenie usług w zakresie przetoku autobusów  PKM Gdynia w siedzibie zamawiającego.

Zarządzenie 12/2012
z 19.07.2012 r.
w sprawie zmiany wynagrodzenia w systemie ryczałtowym dla pracownika zatrudnionego na stanowisku Głównego Księgowego w PKM Gdynia.

Zarządzenie 13/2012
z 02.11.2012 r.
w sprawie zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni placu manewrowego w PKM Gdynia.

Zarządzenie 14/2012
z 12.11.2012 r.
w sprawie przetargu na ubezpieczenie  PKM Gdynia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie pojazdów od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz specjalisty d/s. merytorycznych ( biegłego).

Zarządzenie 15/2012
z 12.11.2012 r.
w sprawie wprowadzenia Zakładowej Instrukcji Inwentaryzacyjnej w PKM Gdynia.

Zarządzenie 16/2012
z 12.11.2012 r.
w sprawie Inwentaryzacji Rocznej w PKM Gdynia.

Zarządzenie 17/2012
z 27.11.2012 r.
w sprawie przetargu na dostawę dwóch autobusów używanych ( rok produkcji nie wcześniejszy niż 2000), niskopodłogowych, przeznaczonych do komunikacji miejskiej do PKM Gdynia.

Zarządzenie 18/2012
z 12.12.2012 r.
w sprawie czasu pracy w  PKM Gdynia w 2013 roku

Zarządzenie 19/2012
z 19.12.2012 r.
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego w  PKM Gdynia od 01 stycznia 2013 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bogusław Stasiak
Wprowadził informację: Adam Weisbrodt
Ostatnio zmodyfikował: Adam Weisbrodt
Data wytworzenia informacji: 09.08.2016
Data udostępnienia informacji: 09.08.2016
Ostatnia aktualizacja: 10.08.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.08.2016 13:03 Korekta Adam Weisbrodt
10.08.2016 10:28 Korekta Adam Weisbrodt
09.08.2016 11:03 Dodanie informacji Adam Weisbrodt