Zarządzenia 2011 r.

Zarządzenie 1/2011
z 14.01.2011 r.
w sprawie zapytania ofertowego na dostawę i montaż uniwersalnego stanowiska rolkowego do kontroli działania hamulców pojazdów samochodowych, przyczep i ciągników rolniczych o dmc do i powyżej 3,5 t. do  PKM Gdynia.

Zarządzenie 2/2011
z 19.01.2011 r.
w sprawie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego w  PKM Gdynia od 01 stycznia 2011 roku.

Zarządzenie 3/2011
z 08.02.2011 r.
w sprawie zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie ochrony obiektów i mienia PKM Gdynia.

Zarządzenie 4/2011
z 01.03.2011 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w  PKM Gdynia.

Zarządzenie 5/2011
z 11.04.2011 r.
w sprawie zapytania ofertowego na dostawę dwóch sztuk autobusów używanych, niskopodłogowych, przegubowych, przeznaczonych do komunikacji miejskiej do PKM Gdynia.

Zarządzenie 6/2011
z 18.04.2011 r.
w sprawie przetargu na świadczenie usług porządkowych dotyczących sprzątania autobusów PKM Gdynia ( wewnątrz) oraz świadczenie usług porządkowych dotyczących sprzątania dyspozytorni oraz budynku warsztatowo - administracyjnego PKM Gdynia.

Zarządzenie 7/2011
z 06.06.2011 r.
w sprawie zapytania ofertowego na dostawę i montaż 8 ( ośmiu) sztuk klimatyzatorów ściennych typu Split w pomieszczeniach PKM Gdynia.

Zarządzenie 8/2011
z 09.06.2011 r.
w sprawie przetargu na świadczenie usług w zakresie przetoku autobusów  PKM Gdynia w siedzibie zamawiającego.

Zarządzenie 9/2011
z 16.06.2011 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy oleju napędowego do autobusów PKM Gdynia.

Zarządzenie 10/2011
z 18.07.2011 r.
w sprawie zapytania ofertowego na zorganizowanie spotkania integracyjnego ("pikniku") dla pracowników PKM Gdynia i ich rodzin w dniu 10 września 2011 roku.

Zarządzenie 11/2011
z 25.07.2011 r.
w sprawie zapytania ofertowego na dostawę jednego autobusu używanego, niskopodłogowego, przeznaczonego do komunikacji miejskiej do PKM Gdynia.

Zarządzenie 12/2011
z 01.08.2011 r.
w sprawie zapytania ofertowego na zorganizowanie spotkania integracyjnego ("pikniku") dla pracowników PKM Gdynia i ich rodzin w dniu 10 września 2011 roku.

Zarządzenie 13/2011
z 18.07.2011 r.
w sprawie uchylenia zastrzeżenia co do wyłączności opinii bankowej w postępowaniu na sukcesywne dostawy oleju napędowego do autobusów PKM Gdynia.

Zarządzenie 14/2011
z 12.08.2011 r.
w sprawie zapytania ofertowego na zorganizowanie spotkania integracyjnego ("pikniku") dla pracowników PKM Gdynia i ich rodzin w dniu 10 września 2011 roku.

Zarządzenie 15/2011
z 27.09.2011 r.
w sprawie inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w magazynie PKM Gdynia.

Zarządzenie 16/2011
z 11.10.2011 r.
w sprawie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy akumulatorów do autobusów PKM Gdynia.

Zarządzenie 17/2011
z 19.10.2011 r.
w sprawie zapytania ofertowego na świadczenie usług bieżnikowania opon eksploatowanych w autobusach na rzecz PKM Gdynia.

Zarządzenie 18/2011
z 24.10.2011 r.
w sprawie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy opon do autobusów PKM Gdynia.

Zarządzenie 19/2011
z 24.10.2011 r.
w sprawie przetargu na ubezpieczenie  PKM Gdynia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie pojazdów od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz specjalisty d/s. merytorycznych ( biegłego).

Zarządzenie 20/2011
z 28.10.2011 r.
w sprawie zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni placu manewrowego w PKM Gdynia.

Zarządzenie 21/2011
z 08.11.2011 r.
w sprawie inwentaryzacji rocznej w  PKM Gdynia.

Zarządzenie 22/2011
z 23.11.2011 r.
w sprawie w sprawie motywacji finansowej dla pracowników PKM Gdynia za uzyskanie dodatniego wyniku finansowego

Zarządzenie 23/2011
z 23.11.2011 r.
w sprawie przetargu na ubezpieczenie  PKM Gdynia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie pojazdów od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz specjalisty d/s. merytorycznych ( biegłego).

Zarządzenie 24/2011
z 29.11.2011 r.
w sprawie w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2009 Zarządu PKM Gdynia z dnia 21.04.2009 r. dotyczącym wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników PKM Gdynia.

Zarządzenie 25/2011
z 29.11.2011 r.
w sprawie przetargu na dostawę czterech autobusów używanych, niskopodłogowych, przeznaczonego do komunikacji miejskiej do PKM Gdynia.

Zarządzenie 26/2011
z 29.11.2011 r.
w sprawie przygotowania Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę elektronicznego systemu informacji pasażerskiej ( tablice kierunkowe i komputery pokładowe) urządzeń zapowiedzi głosowej oraz monitoringu w autobusach PKM Gdynia.

Zarządzenie 27/2011
z 07.12.2011 r.
w sprawie czasu pracy w  PKM Gdynia w 2012 roku

Zarządzenie 28/2011
z 16.12.2011 r.
w sprawie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego w  PKM Gdynia od 01 stycznia 2012 roku.

Zarządzenie 29/2011
z 16.12.2011 r.
w sprawie zapytania ofertowego na świadczenie usług przewozowych w zakresie przewozu pracowników PKM Gdynia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bogusław Stasiak
Wprowadził informację: Adam Weisbrodt
Ostatnio zmodyfikował: Adam Weisbrodt
Data wytworzenia informacji: 09.08.2016
Data udostępnienia informacji: 09.08.2016
Ostatnia aktualizacja: 10.08.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.08.2016 13:04 Korekta Adam Weisbrodt
10.08.2016 10:29 Korekta Adam Weisbrodt
09.08.2016 11:04 Korekta Adam Weisbrodt
09.08.2016 10:40 Dodanie informacji Adam Weisbrodt