Zarządzenia 2009 r.

Zarządzenie 2/2009
z 16.01.2009 r.
w sprawie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy olejów, płynów i smarów do autobusów PKM Gdynia.

Zarządzenie 3/2009
z 27.02.2009 r.
w sprawie dofinansowania nauki pracowników  PKM Gdynia.

Zarządzenie 4/2009
z 16.03.2009 r.
w sprawie szkolenia okresowego kierowców zatrudnionych w PKM Gdynia.

Zarządzenie 5/2009
z 08.04.2009 r.
w sprawie przetargu na dostawę elektronicznego systemu informacji pasażerskiej ( tablice kierunkowe i sterownik) oraz dostawę i montaż monitoringu do autobusów przegubowych PKM Gdynia.

Zarządzenie 6/2009
z 21.04.2009 r.
w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników PKM Gdynia.

Zarządzenie 7/2009
z 15.05.2009 r.
w sprawie inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w magazynie PKM Gdynia.

Zarządzenie 8/2009
z 18.05.2009 r.
w sprawie zapytania ofertowego na zorganizowanie spotkania integracyjnego dla pracowników PKM Gdynia i ich rodzin.

Zarządzenie 9/2009
z 22.05.2009 r.
w sprawie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy akumulatorów do autobusów PKM Gdynia.

Zarządzenie 10/2009
z 05.06.2009 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy oleju napędowego do autobusów PKM Gdynia.

Zarządzenie 112009
z 08.06.2009 r.
w sprawie zasad obrotu karnetami przez kierowców i dyspozytorów PKM Gdynia.

Zarządzenie 12/2009
z 15.06.2009 r.
w sprawie stawki kalkulacyjnej na usługi i roboty Wydziału Serwisu Autobusowego PKM Gdynia oraz narzutu na materiały i części zamienne użyte do usług zewnętrznych lub sprzedaży.

Zarządzenie 14/2009
z 01.07.2009 r.
w sprawie przeprowadzenia zamówienia z wolnej ręki na modernizację systemu informatycznego dotyczącego w szczególności: księgowości, płac, kadr i magazynu w PKM Gdynia.

Zarządzenie 15/2009
z 16.07.2009 r.
w sprawie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy opon oraz tarczy kół do autobusów PKM Gdynia oraz świadczenia usług bieżnikowania opon na rzecz Zamawiającego.

Zarządzenie 16/2009
z 17.07.2009 r.
w sprawie przetargu na wykonanie linii kablowej NN-0,4 kV zasilającej stację tankowania pojazdów komunikacji miejskiej sprężonym gazem ziemnym CNG na terenie PKM Gdynia.

Zarządzenie 17/2009
z 29.09.2009 r.
w sprawie zapytania ofertowego na modernizację monitoringu działającego na terenie PKM Gdynia.

Zarządzenie 18/2009
z 02.11.2009 r.
w sprawie zapytania ofertowego na dostawę wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem ( w zakresie obsługi i pracy urządzenia) - urządzenia do kontroli i regulacji geometrii kół i osi w systemie 3D typ Geoliner 680 do PKM Gdynia.

Zarządzenie 19/2009
z 24.11.2009 r.
w sprawie inwentaryzacji rocznej i zdawczo - odbiorczej w  PKM Gdynia.

Zarządzenie 20/2009
z 24.11.2009 r.
w sprawie przetargu na ubezpieczenie  PKM Gdynia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie pojazdów na okres dwóch lat od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Zarządzenie 21/2009
z 01.12.2009 r.
w sprawie w sprawie motywacji finansowej dla pracowników PKM Gdynia za uzyskanie dodatniego wyniku finansowego

Zarządzenie 22/2009
z 08.12.2009 r.
w sprawie w sprawie wynagrodzenia w systemie ryczałtowym od dnia 1 grudnia 2009 roku w  PKM Gdynia.

Zarządzenie 23/2009
z 28.12.2009 r.
w sprawie czasu pracy w  PKM Gdynia w 2010 roku

Zarządzenie 24/2009
z 28.12.2009 r.
w sprawie wykazu stanowisk pracy w PKM Gdynia, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Zarządzenie 25/2009
z 28.12.2009 r.
w sprawie zapytania ofertowego na świadczenie usług przewozowych w zakresie przewozu pracowników PKM Gdynia.

Zarządzenie 26/2009
z 29.12.2009 r.
w sprawie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego w  PKM Gdynia od 01 stycznia 2010 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bogusław Stasiak
Wprowadził informację: Adam Weisbrodt
Ostatnio zmodyfikował: Adam Weisbrodt
Data wytworzenia informacji: 08.08.2016
Data udostępnienia informacji: 09.08.2016
Ostatnia aktualizacja: 09.08.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.08.2016 09:22 Korekta Adam Weisbrodt
09.08.2016 08:46 Korekta Adam Weisbrodt
09.08.2016 08:39 Dodanie informacji Adam Weisbrodt