Zarządzenia 2008 r.

Zarządzenie 1/2008
z 24.01.2008 r.
w sprawie stawki kalkulacyjnej na usługi i roboty Wydziału Serwisu Autobusowego PKM Gdynia oraz narzutu na materiały i części zamienne użyte do usług zewnętrznych lub sprzedaży.

Zarządzenie 2/2008
z 25.01.2008 r.
w sprawie przetargu na świadczenie usług porządkowych dotyczących sprzątania autobusów PKM Gdynia ( wewnątrz) oraz świadczenie usług porządkowych dotyczących sprzątania dyspozytorni oraz budynku warsztatowo - administracyjnego PKM Gdynia.

Zarządzenie 3/2008
z 01.02.2008 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy oleju napędowego do autobusów PKM Gdynia.

Zarządzenie 4/2008
z 07.03.2008 r.
w sprawie dofinansowania nauki pracowników  PKM Gdynia.

Zarządzenie 5/2008
z 24.03.2008 r.
w sprawie przetargu na świadczenie usług porządkowych dotyczących sprzątania autobusów PKM Gdynia ( wewnątrz) oraz świadczenie usług porządkowych dotyczących sprzątania dyspozytorni oraz budynku warsztatowo - administracyjnego PKM Gdynia.

Zarządzenie 6/2008
z 31.03.2008 r.
w sprawie w sprawie zmian stawek wynagrodzenia zasadniczego w  PKM Gdynia od 01 kwietnia 2008 roku.

Zarządzenie 7/2008
z 31.03.2008 r.
w sprawie w sprawie wynagrodzenia w systemie ryczałtowym od dnia 1 kwietnia 2008 roku w  PKM Gdynia.

Zarządzenie 8/2008
z 30.05.2008 r.
w sprawie przetargu na sukcesywne dostawy oleju napędowego do autobusów PKM Gdynia.

Zarządzenie 9/2008
z 02.06.2008 r.
w sprawie stawki kalkulacyjnej na usługi i roboty Wydziału Serwisu Autobusowego PKM Gdynia oraz narzutu na materiały i części zamienne użyte do usług zewnętrznych lub sprzedaży.

Zarządzenie 10/2008
z 02.06.2008 r.
w sprawie wprowadzenia stawek emerytalnych wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników wynagradzanych miesięcznie od dnia 1 czerwca 2008 roku w PKM Gdynia.

Zarządzenie 11/2008
z 08.08.2008 r.
w sprawie zapytania ofertowego na świadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz PKM Gdynia.

Zarządzenie 12/2008
z 08.08.2008 r.
w sprawie zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie ochrony obiektów i mienia PKM Gdynia.

Zarządzenie 13/2008
z 22.09.2008 r.
w sprawie przetargu na dostawę pięciu sztuk fabrycznie nowych ( rok produkcji 2009 r.) autobusów miejskich osiemnastometrowych, niskopodłogowych, przegubowych, zasilanych sprężonym gazem ziemnym - CNG do PKM Gdynia.

Zarządzenie 14/2008
z 24.09.2008 r.
w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych obejmujących dobudowę magazynu do istniejącego budynku PKM Gdynia.

Zarządzenie 15/2008
z 21.10.2008 r.
w sprawie przetargu na dostawę pięciu sztuk fabrycznie nowych ( rok produkcji 2009 r.) autobusów miejskich osiemnastometrowych, niskopodłogowych, przegubowych, zasilanych sprężonym gazem ziemnym - CNG do PKM Gdynia.

Zarządzenie 16/2008
z 22.10.2008 r.
w sprawie inwentaryzacji rocznej w  PKM Gdynia.

Zarządzenie 17/2008
z 29.10.2008 r.
w sprawie zmiany stawek wynagrodzenia zasadniczego od dnia 1 października 2008 roku w  PKM Gdynia.

Zarządzenie 18/2008
z 11.03.2008 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania w PKM Gdynia Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane ( podprogowych) wskazanych w art. 132 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz.U z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn., zm.)

Zarządzenie 19/2008
z 04.11.2008 r.
w sprawie zmiany stawek wynagrodzenia w systemie ryczałtowym od dnia 1 października 2008 roku w  PKM Gdynia.

Zarządzenie 20/2008
z 05.12.2008 r.
w sprawie przetargu na dostawę pięciu sztuk fabrycznie nowych ( rok produkcji 2009 r.) autobusów miejskich osiemnastometrowych, niskopodłogowych, przegubowych, zasilanych sprężonym gazem ziemnym - CNG do PKM Gdynia.

Zarządzenie 21/2008
z 18.12.2008 r.
w sprawie zapytania ofertowego na świadczenie usług przewozowych w zakresie przewozu pracowników PKM Gdynia.

Zarządzenie 24/2008
z 31.12.2008 r.
w sprawie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego w  PKM Gdynia od 01 stycznia 2009 roku.

Zarządzenie 25/2008
z 31.12.2008 r.
w sprawie czasu pracy w  PKM Gdynia w 2009 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bogusław Stasiak
Wprowadził informację: Adam Weisbrodt
Ostatnio zmodyfikował: Adam Weisbrodt
Data wytworzenia informacji: 08.08.2016
Data udostępnienia informacji: 08.08.2016
Ostatnia aktualizacja: 09.08.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.08.2016 09:46 Korekta Adam Weisbrodt
08.08.2016 12:10 Dodanie informacji Adam Weisbrodt