Zarządzenia 2007 r.

Zarządzenie 1/2007
z 08.01.2007 r.
w sprawie czasu pracy w  PKM Gdynia w 2007 roku.

Zarządzenie 2/2007
z 08.01.2007 r.
w sprawie wdrożenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w PKM Gdynia.

Zarządzenie 3/2007
z 08.01.2007 r.
w sprawie w sprawie zmian płacowych (dodatków do wynagrodzenia zasadniczego) w  PKM Gdynia.

Zarządzenie 4/2007
z 09.01.2007 r.
w sprawie w sprawie wynagrodzenia w systemie ryczałtowym w  PKM Gdynia.

Zarządzenie 5/2007
z 19.01.2007 r.
w sprawie w sprawie ustalenia wykazu stanowisk do dodatku za pracę w warunkach uciążliwych w  PKM Gdynia.

Zarządzenie 6/2007
z 06.02.2007 r.
w sprawie stawki kalkulacyjnej na usługi i roboty Wydziału Serwisu Autobusowego PKM Gdynia.

Zarządzenie 7/2007
z 30.03.2007 r.
w sprawie w sprawie zmian stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz przeszeregowań i awansów od dnia 1 kwietnia 2007 roku w  PKM Gdynia.

Zarządzenie 8/2007
z 30.03.2007 r.
w sprawie w sprawie zmiany oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Zakładowego Planu Kont - dokumentacji przyjętych zasad ( polityki) prowadzenia rachunkowości w  PKM Gdynia.

Zarządzenie 9/2007
z 29.09.2007 r.
w sprawie w sprawie zmian stawek wynagrodzenia zasadniczego od dnia 1 lipca 2007 roku w  PKM Gdynia.

Zarządzenie 10/2007
z 29.06.2007 r.
w sprawie w sprawie wynagrodzenia w systemie ryczałtowym od dnia 1 lipca 2007 roku w  PKM Gdynia.

Zarządzenie 11/2007
z 22.10.2007 r.
w sprawie inwentaryzacji rocznej w  PKM Gdynia.

Zarządzenie 12/2007
z 29.10.2007 r.
w sprawie przetargu na ubezpieczenie  PKM Gdynia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie pojazdów na okres dwóch lat od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku na zasadzie corocznego odnawiania umów.

Zarządzenie 13/2007
z 03.12.2007 r.
w sprawie w sprawie motywacji finansowej dla pracowników PKM Gdynia za uzyskanie dodatniego wyniku finansowego

Zarządzenie 14/2007
z 20.12.2007 r.
w sprawie czasu pracy w  PKM Gdynia w 2008 roku.

Zarządzenie 15/2007
z 20.12.2007 r.
w sprawie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego w  PKM Gdynia od 01 stycznia 2008 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bogusław Stasiak
Wprowadził informację: Adam Weisbrodt
Ostatnio zmodyfikował: Adam Weisbrodt
Data wytworzenia informacji: 08.08.2016
Data udostępnienia informacji: 08.08.2016
Ostatnia aktualizacja: 08.08.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.08.2016 11:30 Dodanie informacji Adam Weisbrodt