Szacowanie wartości zamówienia w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej

Szacowanie wartości zamówienia w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej

Laboratorium Innowacji Społecznych Jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wartości szacunkowej zamówienia w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz przeniesieniem autorskich praw majątkowych w tym prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, dla traktu pieszego pomiędzy ul. Żeglarzy a ul. Bosmańską w Gdyni, który będzie miał na celu zintegrowanie Oksywia Dolnego i Górnego (krótki opis zadania w załączniku).
 
Opracowanie przedmiotowej dokumentacji projektowej będzie udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki (jako nagroda) dla zwycięzcy konkursu architektoniczno-urbanistycznego planowanego do przeprowadzenia przez Laboratorium Innowacji Społecznych jednostkę budżetową Gminy Miasta Gdyni dla zakresu zgodnego z zał. 1 do niniejszego zapytania, planowane w II kwartale 2020r.
 
Szacowanie (kwotę netto i brutto) należy przesłać w terminie do dnia 26 lutego 2020r. do godz. 16.00 drogą mailową na adres: przetargi@lis.gdynia.pl – zgodnie z załącznikiem nr 3.

Do pobrania:
Zapytanie o szacunek - Opis zadania - doc.
Załącznik nr 1 - Zakres konkursu - pdf.
Załącznik nr 2 - Wytyczne do projektowania Wydziału Ogrodnika Miasta - pdf.
Załącznik nr 3 - Szacunkowa wartość zamówienia druk do wypełnienia - doc.,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Agnieszka Nadziejko
Data wytworzenia informacji: 11.02.2020
Data udostępnienia informacji: 11.02.2020