Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją pn. Budowa węzła integracyjnego „Gdynia Chylonia – Etap II Północny”Zamawiajacy informuje, że ogłoszenie o zamówieniu wraz z dokumentacją postępowania dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214.000 euro na pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją pn. Budowa węzła integracyjnego „Gdynia Chylonia – Etap II Północny” – budowa drogi publicznej z pętlą autobusową wraz z rozbudową układu drogowego i infrastruktury technicznej na osiedlu Meksyk w Gdyni, zostało zamieszczone na Platformie Smart PZP pod numerem ZP.2500.8.2020

Adres strony:
https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Agnieszka Nadziejko
Data wytworzenia informacji: 21.12.2020
Data udostępnienia informacji: 21.12.2020