Zamówienie na usługę opracowania projektu scenariusza, scenopisu i produkcji dwóch filmów

Postępowanie o wartości poniżej 130.000 złotych prowadzonego zgodnie z Zasadą Konkurencyjności uregulowaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Numer postępowaniaZP.2501.209.2021

Ogłoszenie z Bazy Konkurencyjności - pdf.,

Dokumenty do pobrania:
Istotne warunki zamówienia - pdf.,
zał. nr 1 Formularz oferty - doc., pdf.,
zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia - pdf.,
zał. nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - doc., pdf.,
zał. nr 4 Istotne postanowienia umowy - pdf.,

Pytania i odpowiedzi 1_z dnia 10.05.2021r.
- pdf.,

Informacja z otwarcia ofert_ z dnia 13.05.2021r. - pdf.,

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 14.05.2021r. - pdf.,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Joanna Piernik
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Piernik
Data wytworzenia informacji: 05.05.2021
Data udostępnienia informacji: 05.05.2021
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.05.2021 15:46 Aktualizacja treści Joanna Piernik
13.05.2021 16:11 Aktualizacja treści Agnieszka Nadziejko
10.05.2021 15:41 Dodanie informacji Agnieszka Nadziejko