Usługa opracowania 3 metodologii pomiaru „miasta 15-minutowego” w języku polskim

Postępowanie o wartości poniżej 130.000 złotych prowadzonego zgodnie z Zasadą Konkurencyjności uregulowaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja wytycznych: Warszawa, 22 sierpnia 2019r.)

Realizacja zamówienia będzie finansowana ze środków zadania „Adaptacja Koncepcji UrbanLab  w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna  na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności na podstawie umowy o dofinansowanie zadania nr: DPT/BDG-II/POPT/19/19.

Numer postępowania ZP.2501.  445  .2021

Ogłoszenie z Bazy Konkurencyjności z dnia 29.07.2021 r. numer 2021-8001-61778_ pdf. ; 

Dokumenty do pobrania:
1. Istotne Warunki Zamówienia (IWZ)_  pdf.  ;
2. Załącznik nr 1 do IWZ _ Formularz oferty  doc.pdf  ;
3. Załącznik nr 2 do IWZ _ Opis przedmiotu zamówienia _pdf. ;
4. Załącznik nr 3 do IWZ _ Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu _ doc.;   pdf. ;
4. Załącznik nr 4 do IWZ _ Istotne warunki umowy _pdf.  ;

Zapytanie do zapisów IWZ wraz z udzieloną odpowiedzią_05.08.2021pdf.  ;

Informacja z otwarcia_ 11.08.2021 r. pdf.  ;

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_17.08.2021_  pdf.  ;

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Danuta Sobieniecka
Ostatnio zmodyfikował: Danuta Sobieniecka
Data wytworzenia informacji: 29.07.2021
Data udostępnienia informacji: 29.07.2021
Ostatnia aktualizacja: 17.08.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.08.2021 16:34 Aktualizacja treści Danuta Sobieniecka
11.08.2021 11:35 Aktualizacja treści Danuta Sobieniecka
05.08.2021 15:09 Dodanie informacji Danuta Sobieniecka
29.07.2021 15:53 Aktualizacja treści Danuta Sobieniecka
29.07.2021 15:48 Aktualizacja treści Danuta Sobieniecka