Usługa druku offsetowego wnętrza i okładki publikacji popularnonaukowej pt. „Miasto wobec wyzwań” wydawnictwa UrbanLab Gdynia


Zamówienie na usługę druku offsetowego wnętrza i okładki publikacji popularnonaukowej pt. „Miasto wobec wyzwań” wydawnictwa UrbanLab Gdynia

Postępowania o wartości poniżej 130.000 złotych prowadzonego zgodnie z Zasadą Konkurencyjności uregulowaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja wytycznych: Warszawa, 22 sierpnia 2019r.)
 
Realizacja zamówienia będzie finansowana ze środków zadania „Adaptacja Koncepcji UrbanLab  w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna  na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności na podstawie umowy o dofinansowanie zadania nr: DPT/BDG-II/POPT/19/19.

Numer postępowania ZP.2501.406.2021

Ogłoszenie z Bazy Konkurencyjności z dnia 14.07.2021r. pdf.

Dokumenty do pobrania:
Istotne warunki zamówienia - pdf.,
zał. nr 1 Formularz oferty - doc.pdf.,
zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia - pdf.,
zał. nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - doc.pdf.,
zał. nr 4 Istotne postanowienia umowy - pdf.,

Informacja z otwarcia ofert 23.07.2021 _ pdf.  ;

Informacja o wyborze najkorzystniej oferty_05.08.2021pdf.  ;

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Agnieszka Nadziejko
Ostatnio zmodyfikował: Danuta Sobieniecka
Data wytworzenia informacji: 14.07.2021
Data udostępnienia informacji: 14.07.2021
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.08.2021 15:31 Aktualizacja treści Danuta Sobieniecka
05.08.2021 15:29 Aktualizacja treści Danuta Sobieniecka
23.07.2021 16:37 Dodanie informacji Danuta Sobieniecka