Usługa druku i oprawy „Informatora dla nowych mieszkańców” w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej i rosyjskiej) _ PnM 2019_2

Postępowanie zamówienia o wartości poniżej 130.000,00 złotych prowadzone zgodnie z Zasadą Konkurencyjności uregulowaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

Realizacja zamówienie będzie finansowana ze środków zadania „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności na podstawie umowy o dofinansowanie zadania nr: DPT/BDG-II/POPT/19/19.

Numer postępowania ZP.2501. 767 .2021

Ogłoszenie z Bazy Konkurencyjności z dnia 05.11.2021 r. _ pdf.

Dokumenty do pobrania:

1. Istotne warunki zamówienia _ pdf.  ;
2. Załącznik nr 1 do IWZ _ Formularz oferty _ doc. ;
3. Załącznik nr 1 do IWZ _ Formularz oferty _ pdf.  ;
4. Załącznik nr 2 do IWZ _ Opis przedmiotu zamówienia _ pdf.  ;
5. Załącznik nr 3 do IWZ _ Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu _ doc.  ;
6. Załącznik nr 3 do IWZ _ Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu _ pdf.   ;
7. Załącznik nr 4 do IWZ _ Istotne postanowienia umowy _ pdf.  ;

Informacja o złożonych ofertach_17.11.2021 _ pdf. ;

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_ 19.11.2021 _ pdf.  ;

Informacja o zmienie wyboru najkorzystniejszej oferty_29.11.2021 _ pdf. :

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Danuta Sobieniecka
Ostatnio zmodyfikował: Danuta Sobieniecka
Data wytworzenia informacji: 05.11.2021
Data udostępnienia informacji: 05.11.2021
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.11.2021 10:18 Aktualizacja treści Danuta Sobieniecka
19.11.2021 14:06 Aktualizacja treści Agnieszka Nadziejko
19.11.2021 13:56 Aktualizacja treści Danuta Sobieniecka
19.11.2021 13:23 Aktualizacja treści Danuta Sobieniecka
17.11.2021 16:57 Dodanie informacji Danuta Sobieniecka