Świadczenie usługi sprzątania w obiektach użytkowanych przez Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości poniżej 215.000 euro w trybie podstawowym na świadczenie usługi sprzątania w obiektach użytkowanych przez Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni
   
Tryb podstawowy, zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm., zwanej uPzp)
  
ZP.2500.5.2023

Link do postępowania: 
https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia/public/postepowanie?postepowanie=48071823

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Joanna Piernik
Data wytworzenia informacji: 02.06.2023
Data udostępnienia informacji: 02.06.2023