Remont klatki schodowej i korytarzy budynku komunalnego przy ul. Żeglarzy 7 w ramach rewitalizacji dzielnicy Oksywie w Gdyni

ikona ue
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości poniżej 5 382 000 euro w trybie podstawowym na wykonanie remontu klatki schodowej i korytarzy budynku komunalnego przy ul. Żeglarzy 7 w ramach rewitalizacji dzielnicy Oksywie w Gdyni.
   
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).
                                                               
Realizacja zamówienia będzie dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie” poprzez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa nr: RPPM.08.01.01-22-0007/17-00 o dofinansowanie Projektu: "Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie”.
Przedmiotowe przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni.
 
ZP.2500.6.2023

Dokumentacja postępowania jest dostępne pod następującym adresem strony:
https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia/public/postepowanie?postepowanie=48977694

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Joanna Piernik
Data wytworzenia informacji: 21.06.2023
Data udostępnienia informacji: 21.06.2023