Nadzór Inwestorski nad inwestycją: Adaptacja dawnego budynku szkoły przy ul. 10 lutego 26 w Gdyni na Centrum Nowoczesnego Seniora z opcją

Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości poniżej 215.000 euro w trybie podstawowym na pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją: Adaptacja dawnego budynku szkoły przy ul. 10 lutego 26 w Gdyni na Centrum Nowoczesnego Seniora z opcją.
 
 
Tryb podstawowy, zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)
 
ZP.2500.9.2023


Dokumentacja postępowania jest dostępne pod następującym adresem strony:
https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia/public/postepowanie?postepowanie=54815354

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Joanna Piernik
Data wytworzenia informacji: 13.10.2023
Data udostępnienia informacji: 13.10.2023