Adaptacja dawnego budynku szkoły przy ul. 10 lutego 26 w Gdyni na Centrum Nowoczesnego Seniora z opcją

Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości poniżej 5 382 000 euro w trybie podstawowym na adaptację dawnego budynku szkoły przy ul. 10 lutego 26 w Gdyni na Centrum Nowoczesnego Seniora z opcją.
 
 
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).

ZP.2500.8.2023

Dokumentacja postępowania jest dostępne pod następującym adresem strony:
https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia/public/postepowanie?postepowanie=52334987

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Joanna Piernik
Data wytworzenia informacji: 25.08.2023
Data udostępnienia informacji: 25.08.2023