Rozbudowa skrzyżowań ulic płk. Dąbka i Bosmańskiej oraz płk. Dąbka i Dickmana w Gdyni
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości poniżej 5 382 000 euro w trybie podstawowym na rozbudowę skrzyżowań ulic płk. Dąbka i Bosmańskiej oraz płk. Dąbka i Dickmana w Gdyni
 
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

Numer postępowania: ZP.2500.1.2022

Postępowanie dostępne jest pod adresem strony: https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia/public/postepowanie?postepowanie=25968163

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Agnieszka Nadziejko
Data wytworzenia informacji: 23.02.2022
Data udostępnienia informacji: 23.02.2022