Budowa ciągu pieszego i muru oporowego wzdłuż jezdni przy ul. Arciszewskich w GdyniPostępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości poniżej 5 382 000 euro na budowę ciągu pieszego i muru oporowego wzdłuż jezdni przy ul. Arciszewskich w Gdyni
  
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

Numer postępowania: ZP.2500.3.2022

Postępowanie dostępne jest pod adresem strony: https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia/public/postepowanie?postepowanie=28055901

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Agnieszka Nadziejko
Data wytworzenia informacji: 26.04.2022
Data udostępnienia informacji: 26.04.2022