Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej dla inwestycji „Budowa połączenia pieszego między Oksywiem Górnym a Dolnym w Gdyni"
Opracowanie ostatecznej koncepcji oraz kompleksowej dokumentacji projektowej dla inwestycji „Budowa połączenia pieszego między Oksywiem Górnym a Oksywiem Dolnym w Gdyni,” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz przeniesieniem całości autorskich praw majątkowych w tym praw zależnych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości przekraczającej progi unijne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

postępowanie jest dostępne pod adresem strony: 
https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Joanna Piernik
Data wytworzenia informacji: 19.05.2021
Data udostępnienia informacji: 19.05.2021