Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Budowa połączenia pieszego między Oksywiem Górnym a Dolnym w GdyniOpracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Budowa połączenia pieszego między Oksywiem Górnym a Oksywiem Dolnym w Gdyni,” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz przeniesieniem całości autorskich praw majątkowych w tym praw zależnych

numer postępowania: ZP.2500.6.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości przekraczającej progi unijne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)


postępowanie dostępne jest pod adresem strony:
https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Agnieszka Nadziejko
Data wytworzenia informacji: 14.07.2021
Data udostępnienia informacji: 14.07.2021