Opracowanie dokumentacji i pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Turkusowej w Gdyni

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości poniżej 214 000 euro w trybie podstawowym na opracowanie dokumentacji i pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji „Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Turkusowej w Gdyni”.
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).
ZP.2500.2.2021

postępowanie jest dostępne pod adresem strony: 
https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Joanna Piernik
Data wytworzenia informacji: 26.04.2021
Data udostępnienia informacji: 26.04.2021