Zamówienie na usługę badania społecznego: Mieszkańcy Gdyni wobec adaptacji do zmian klimatu

Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (uPzp - tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) oraz zgodnie z Zasadą Konkurencyjności uregulowaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja wytycznych: Warszawa, 22 sierpnia 2019r.) na usługę realizacji badania społecznego „Mieszkańcy Gdyni wobec adaptacji do zmian klimatu”

Numer postępowania ZP.2501.684.2020

Ogłoszenie z Bazy Konkurencyjności - pdf.

Dokumenty do pobrania:

Istotne warunki zamówienia - pdf.
zał. nr 1 Formularz oferty - pdf., doc.
zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia - pdf.
zał. nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - pdf., doc.
zał. nr 4 Istotne postanowienia umowy - pdf.,

Informacja z otwarcia ofert_27.10.2020r. - pdf.,

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_03.11.2020r. - pdf.,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Agnieszka Nadziejko
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Nadziejko
Data wytworzenia informacji: 16.10.2020
Data udostępnienia informacji: 16.10.2020
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.11.2020 15:37 Aktualizacja treści Agnieszka Nadziejko
27.10.2020 15:23 Dodanie informacji Agnieszka Nadziejko