Opracowanie dokumentacji i pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji Budowa ciągu pieszego i muru oporowego Arciszewskich w Gdyni

Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8) w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (uPzp - tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja wytycznych: Warszawa, 22 sierpnia 2019r.)
stosując przepisy Zasady Konkurencyjności
 
na Opracowanie dokumentacji i pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji „Budowa ciągu pieszego i muru oporowego wzdłuż jezdni przy ulicy Arciszewskich w Gdyni”

Nr postępowania ZP.2501.784.2019

Ogłoszenie z Bazy Konkurencyjności - pdf.

Dokumenty do pobrania:


Istotne warunki zamówienia - pdf.
zał. 1 Formularz oferty - pdf., doc.
zał. 2 Oświaczenie brak podstaw wykluczenia - pdf., doc.
zał. 3 Oświadczenie spełnienie warunków - pdf., doc.
zał. 4 Zobowiazanie innego podmiotu - pdf., doc.
zał. 5 Wykaz usług - pdf., doc.
zał. 6 Opis przedmiotu zamówienia - pdf.
zał. 6.1. do OPZ orientacyjny zakres opracowania - pdf.
zał. 7 Istotne postanowienia umowy - pdf.,


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.11.2019r. - pdf.,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Agnieszka Nadziejko
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Nadziejko
Data wytworzenia informacji: 25.10.2019
Data udostępnienia informacji: 25.10.2019
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.11.2019 12:39 Aktualizacja treści Agnieszka Nadziejko
25.10.2019 13:07 Dodanie informacji Agnieszka Nadziejko