Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na wykonanie i dostarczenie rollup’u w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę”


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na materiały dla innowatorów pracujących w Inkubatorze Innowacji Społecznych w ramach projektu: „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z transportem do siedziby Zamawiającego.
 
Wynik postępowania, zgodne z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-20120.
 
W dniu 13 marca 2018 r. Gmina Miasta Gdyni – Laboratorium Innowacji Społecznych ogłosiła zapytanie ofertowe na wykonanie i dostarczenie rollup’u w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Zapytanie ofertowe nastąpiło poprzez umieszczenie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, a  także wysłane drogą elektroniczną do 3 firm.
W terminie podanym w zapytaniu ofertowym wpłynęło 8 ofert.  
 
Najkorzystniejsza oferta przedstawiła firma:
NK Studio Reklamy, ul. 1 Maja 15D, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Katarzyna Mejna
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Mejna
Data wytworzenia informacji: 20.03.2018
Data udostępnienia informacji: 20.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.03.2018 10:33 Aktualizacja treści Katarzyna Mejna
20.03.2018 10:33 Dodanie informacji Katarzyna Mejna