Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na druk plakatów i ulotek

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na druk plakatów i ulotek

W dniu 7 maja  2018 roku r. Gmina Miasta Gdyni – Laboratorium Innowacji Społecznych ogłosiło zapytanie ofertowe na druk plakatów i ulotek wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. 
Zapytanie ofertowe nastąpiło poprzez umieszczenie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod linkiem: http://gdynia.pl/bip/zamowienia-publiczne-do-30-tys-euro-2,7786/zapytanie-ofertowe-na-druk-plakatow-i-ulotek,521561 oraz wysłanie informacji do pięciu potencjalnych Wykonawców.
W terminie podanym w zapytaniu ofertowym (10 maja 2018, godz. 10:00) wpłynęło 13 ofert. 

W związku z odmową podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, tj. firmę REVIS s.c. Anna i Rafał Sołtysik; 43-180 Orzesze, Rynek 4A, do realizacji zamówienia wybrano następnego z kolei Wykonawcę, firmę SHORT MEDIA Agencja Reklamowa i drukarnia (ul. Młodzieżowa 15/1, 89-604 Chojnice), która złożyła ofertę na kwotę 7556 zł brutto (siedmiu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu sześciu złotych brutto).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Łukasz _Kierznikiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Łukasz Kierznikiewicz
Data wytworzenia informacji: 10.05.2018
Data udostępnienia informacji: 11.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.05.2018 09:37 Aktualizacja treści Łukasz Kierznikiewicz