Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu AGD do Laboratorium Innowacji SpołecznychRozstrzygnięcie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu AGD
Zamawiający:
Laboratorium Innowacji Społecznych, z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, NIP: 586-23-03-965, REGON: 363799128

Zapytanie ofertowe zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej od dnia 09.08.2018 do dnia 23.08.2018 pod linkiem:
https://www.gdynia.pl/bip/zamowienia-publiczne-do-30-tys-euro-2,7786/zapytanie-ofertowe-na-dostawe-sprzetu-agd,526780wysłane także drogą elektroniczną do sześciu potencjalnych wykonawców.

W terminie podanym w zapytaniu ofertowym wpłynęła jedna oferta, która została odrzucona przez Zamawiającego z powodu niespełnienia warunków formalnych określonych w zapytaniu ofertowym i załącznikach.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ksenia Pisera
Data wytworzenia informacji: 31.08.2018
Data udostępnienia informacji: 31.08.2018