Rozstrzygnięcie zapytania na wykonanie drewnianych podkładek na dokumenty typu clipboard


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego zgodne z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na wykonanie drewnianych podkładek na dokumenty typu clipboard wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w ramach projektu: „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Wynik postępowania, zgodne z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 
W dniu 31 sierpnia 2018 r. Gmina Miasta Gdyni – Laboratorium Innowacji Społecznych ogłosiła zapytanie ofertowe na wykonanie i dostarczenie drewnianych podkładek na dokumenty typu clipboard w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Zapytanie ofertowe nastąpiło poprzez umieszczenie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, a  także wysłane drogą elektroniczną do 3 firm. W terminie podanym w zapytaniu ofertowym wpłynęło 3 oferty.  
 
Najkorzystniejsza oferta przedstawiła firma:
Kamil Pawlik Sabax, ul. 11 Listopada 47, 33-160 Ryglice, kwota z brutto oferty 3522,00 zł.
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ksenia Pisera
Data wytworzenia informacji: 13.09.2018
Data udostępnienia informacji: 13.09.2018