Unieważnienie postępowania na dostawę zabawek/materiałów kreatywnychZamawiający – Gmina Miasta Gdyni – z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
(81-382 Gdynia), reprezentowana przez Laboratorium Innowacji Społecznych z siedzibą
przy Al. Zwycięstwa 96/98w Gdyni (81-451 Gdynia), działając na podstawie „Regulaminu udzielania i realizacji zamówień Laboratorium Innowacji Społecznych zawiadamia, o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę zabawek/materiałów kreatywnych w ramach projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gdyni” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 6: „Integracja”; Działanie 6.2: „Usługi społeczne”; Poddziałanie 6.2.1: „Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT”; numer umowy o dofinansowanie projektu: RPPM.06.02.01-22-0008/16-00, z późn. zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ksenia Pisera
Ostatnio zmodyfikował: Ksenia Pisera
Data wytworzenia informacji: 23.11.2017
Data udostępnienia informacji: 23.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.11.2017 12:26 Dodanie informacji Ksenia Pisera