Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na materiały robocze dla innowatorów


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na materiały robocze dla innowatorów pracujących w Inkubatorze Innowacji Społecznych w ramach projektu ramach projektu: „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
wraz z transportem do siedziby Zamawiającego.
 
Wynik postępowania, zgodne z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.2164 z późn. zm.) oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-20120 na materiały robocze dla innowatorów pracujących w Inkubatorze Innowacji Społecznych w  ramach projektu ramach projektu: „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
wraz z transportem do siedziby Zamawiającego.
 
W dniu 15 września 2017 r. Gmina Miasta Gdyni – Laboratorium Innowacji Społecznych ogłosiła zapytanie ofertowe na materiały robocze dla innowatorów pracujących w Inkubatorze Innowacji Społecznych w ramach projektu, Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z transportem do siedziby Zamawiającego.
 
 
Zapytanie ofertowe nastąpiło poprzez umieszczenie informacji na stronie  także wysłane drogą elektroniczną do 6 firm.
W terminie podanym w zapytaniu ofertowym wpłynęły 2 oferty.  
 
Najkorzystniejsza oferta dla części I i II została przedstawiona przez firmę Pawlik Sabax, ul. 11 Listopada 47, 33-160 Ryglice, dla części III najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Anna Karczmarz „Promotor”- marketing, promocja, ul. Forteczna 36/31, 58-316 Wałbrzych. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ksenia Pisera
Data wytworzenia informacji: 22.09.2017
Data udostępnienia informacji: 22.09.2017