Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup artykułów krawieckich wraz z dostawąWynik postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, na dostawę artykułów krawieckich do realizacji warsztatów krawieckich w ramach projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gdyni” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 6: „Integracja”; Działanie 6.2: „Usługi społeczne”; Poddziałanie 6.2.1: „Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT”; numer umowy o dofinansowanie projektu: RPPM.06.02.01-22-0008/16-00, z późn. zm.).
 
W dniu 18.10.2017 r. Gmina Miasta Gdyni – Laboratorium Innowacji Społecznych ogłosiła zapytanie ofertowe na zakup artykułów krawieckich wraz z transportem do siedziby Zamawiającego. Zapytanie ofertowe nastąpiło poprzez umieszczenie informacji na stronie
http://gdynia.pl/bip/aktualne-ogloszenia-2,7349/zapytanie-ofertowe-zakup-artykulow-krawieckich,500150
a także wysłane drogą elektroniczną do trzech firm.
 
W terminie podanym w zapytaniu ofertowym wpłynęła 1 oferta spełniająca wymagania.
Oferta została przedstawiona przez firmę:

                                  W&A Adam Wasilewski, 63 – 800 Gostyń, ul. Powstańców Wlkp. 47

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ksenia Pisera
Data wytworzenia informacji: 31.10.2017
Data udostępnienia informacji: 31.10.2017