Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na usługę Cateringu wraz z dostawą


Z1


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na usługę Cateringu wraz z dostawą


Wynik postępowania, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, na usługę Cateringu wraz z dostawą.

W dniu 05.10.2016 r. Gmina Miasta Gdyni – Laboratorium Innowacji Społecznych ogłosiła zapytanie ofertowe w postępowaniu, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych na usługę Cateringu wraz z dostawą, w ramach projektu: „Innowacje na ludzką miarę-wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zapytanie ofertowe nastąpiło poprzez umieszczenie informacji na stronie:
http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/8578_116458.html?podk=8573 a także wysłane drogą elektroniczną do 6 firm.

W terminie podanym w zapytaniu ofertowym wpłynęły 4 oferty.

Najkorzystniejsza oferta została przedstawiona przez firmę:

MIDI Marta Nowak
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Paweł _Wyszomirski
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Dylejko
Data wytworzenia informacji: 11.10.2016
Data udostępnienia informacji: 12.10.2016
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.10.2017 16:00 przeniesienie do zakładki "informacje o rozstrzygnięciach" Aleksandra Dylejko
24.10.2017 15:37 Korekta Aleksandra Dylejko
12.10.2016 09:03 Dodanie informacji Paweł Wyszomirski