Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Elewacji budynku głównego- hali sportowej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy  w Gdyni, ul. Morska 79 zawiadamia, że w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.225.000 euro polegającą na wykonaniu remontu (REWALORYZACJA) Elewacji budynku głównego- hali sportowej Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Morskiej 79 w Gdyni dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

 

Najkorzystniejsza wybrana oferta:

 

Uzasadnienie: Firma Budowlano-Konserwatorska Budkon Rafał Socha jako jedyna złożyła ofertę. Ww. spełnia wymogi Ustawy –Prawo Zamówień Publicznych oraz SIWZ sporządzonej przez Zamawiającego

 

Firma Budowlano-Konserwatorska

Budkom Rafał Socha

ul. Lipowa 109

84-208 Warzenko

Cena brutto: 352 758,96 zł

Gwarancja:36 miesięcy

 

 

   Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania: 0

   Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 0

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Szafranek
Wprowadził informację: Monika _Luks
Data wytworzenia informacji: 12.08.2016
Data udostępnienia informacji: 16.08.2016