Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usługi Powiatowego Doradcy-Konsultanta
Gdynia, 06.03.2020 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na: świadczenie usługi Powiatowego Doradcy – Konsultanta w ramach projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia kwotę w wysokości 2.000,00 miesięcznie tj. 100 zł za godzinę.
Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli Wykonawcy, zgodnie z tabelą poniżej:


L.P. Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena jednostkowa (za jedną godzinę) zł brutto Cena za jeden miesiąc zł
(brutto)
Punktacja
1.  WRITE IT
Katarzyna Charkowska-Giedrys
ul. Mroza 19/9, 10-692 Olsztyn
200,00 4 000,00 55,00 pkt
2. Katarzyna Abramowicz
ul. Traugutta 2d/10,81-388 Gdynia
110,00 2 200,00 100 pkt.

 
Z poważaniem:
Irena Szafranek
Dyrektor szkoły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Szafranek
Wprowadził informację: Monika Luks
Ostatnio zmodyfikował: Monika Luks
Data wytworzenia informacji: 06.03.2020
Data udostępnienia informacji: 06.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.03.2020 13:49 Aktualizacja treści Monika Luks