Informacja o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi Powiatowego Doradcy-Konsultanta


                                                   
logo

                                                      

             Gdynia, dnia 15.10.2018r.
 
 
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 
na: świadczenie usługi Powiatowego Doradcy – Konsultanta w ramach projektu
pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
 
  
Na postawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579.) Zamawiający informuje, że w dniu 15.10.2018r. zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego w ww. postępowaniu z Wykonawcą - Dominik Nowak Intuicja, ul. Droga Kujawska 1/58, 86-300 Grudziądz.
 
 

Irena Szafranek
dyrektor szkoły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Szafranek
Wprowadził informację: Monika _Luks
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 15.10.2018
Data udostępnienia informacji: 29.10.2018
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2018 12:16 zatwierdzenie Michał Kowalski
29.10.2018 10:00 Aktualizacja treści Monika Luks
29.10.2018 09:20 Dodanie informacji Monika Luks